Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်ႉသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႆႉထႅင်ႈ 200 ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်း ဝႆႉထႅင်ႈယူႇ ။

ဝၼ်းတီႈ 28/7/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈမႃးသေ ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ် Quarantine Center ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 215 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉတီႈ တႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊသဝၼၵူဝ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၸီႉသင်ႇ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၸႄႈမိူင်း (ပြည်နယ် အထူးရောဂါ နှိမ်နင်းရေး လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာဇဝနကို) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 12 ၸႄႈဝဵင်း တင်းမူတ်းမီး 215 ၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး 12 ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး 8 ၵေႃႉ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ 30 ၵေႃႉ၊ တူၼ်ႈတီး 98 ၵေႃႉ၊ မွၵ်ႇမႆႇ 3 ၵေႃႉ၊ ၵုၼ်ႁဵင် 7 ၵေႃႉ၊ ၼမ်ႉၸၢင် 8 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆၶုၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၼၢႆး 5 ၵေႃႉ၊ မိူင်းပၼ်ႇ 5 ၵေႃႉ၊ လွၵ်းၸွၵ်ႇ 35 ၵေႃႉ၊ လၢင်းၶိူဝ်း 13 ၵေႃႉလႄႈ လွႆလႅမ် 2 ၵေႃႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ပွတ်းမျႃႉဝတီႇ သေပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးမိူင်းတႆးသေ ထုၵ်ႇၵၵ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈၶိုၼ်း တၢင်းမျႃႉဝတီႇ ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မေႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ (ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်)ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 2,583 ၵေႃႉ ၼႆ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊမဵဝ်းထုၼ်း ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 2,583 ၵေႃႉဢၼ်ပွၵ်ႈမိူင်းတႆးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပႆႇလႆႈ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၵိုတ်းထႅင်ႈ 522 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 10 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယူႇလီယဝ်ႉလႄႈ လူင်းႁူင်းယႃ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 350 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 292 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ 52 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း