Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်  လုၵ်ႉမႄႈသၢႆ ပွၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉထႅင်ႈလၢႆဝၼ်း

Must read

ဝၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၾင်ႇမႄႈသၢႆ သူင်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 70 ပၢႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ဝၼ်းၸင်ႇလႆႈပွၵ်ႈ။

Photo Credit to Mrc Tachileik : ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 29/5/2020

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းပူၼ်ႉတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ထႆး၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉတၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  သူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ) တင်းမူတ်း 75 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းၾင်ႇထႆးၶဝ် သူင်ႇပွၵ်ႈမႃးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းၶႃႈ 2 ၸုမ်း (2 ၸုပ်ႈ)။ ၸုမ်း 1 ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတၢင်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ။ ၸုမ်း 2 သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶၢမ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသၢႆသေ ၶမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢိၵ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းထႆးသေ ပွၵ်ႈမႃးၵိုတ်းၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉတီႈမႄႈသၢႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇပွၵ်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Mrc Tachileik : ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး သူင်ႇပွၵ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 29/5/2020

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူၵ်ႈၶွၵ်ႈသေ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈယဝ်ႉ သူင်ႇပွၵ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 28 ၵေႃႉ။ ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶၢင်ႉၶမ်ဝႆႉတင်းမႄႈသၢႆသေ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး တင်းမူတ်းမီး 47 ၵေႃႉ။ ႁူမ်ႈ 75 ၵေႃႉ- ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူမ်ႈယဵၼ်မူဝ်းၵူၵ်ႉ (မူဝ်းၵူၵ်ႉယဵၵ်ႉတႃႇ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသူင်ႇပွၵ်ႈမႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ တေပႆႇပၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၵမ်းလဵဝ်၊ တေၵုမ်းဝႆႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ မွၵ်ႈ 4-5 ဝၼ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၵုမ်းတူဝ် ဝႆႉၼႆႉ ယူႇတီႈမေႃယႃၶဝ် တေဢဝ်ၼမ်ႉလၢႆး၊ ၶီႈတိူဝ်ႇ၊ ၼမ်ႉမုၵ်ႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းသေ ဝႃႈပဵၼ် Positive ႁႃႉ၊ Negative ႁႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်သင်ၼႆ ၸင်ႇတေၵွႆႈ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇသူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်း 28 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 21 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 5 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး 47 ၵေႃႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 21 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈယိင်း 26 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းၵိုၵ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး၊ ၾင်ႇမိူင်းထႆးပဵၼ်ဝဵင်းမႄႈသၢႆ၊ မီးမႄႈၼမ်ႉသၢႆၶတ်းၶႅၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉသေ မီးၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 တင်းမၢႆ 2 ၵၢႆႇၶၢမ်ႈၸူးၵၼ်ဝႆႉ။ ပဵၼ်ဝဵင်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ငိုၼ်းၶွၼ်ႈလိူင်ႇ ဝဵင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈဝဵင်းၼိုင်ႈ၊ ပၼ်ႁႃလၢႆလၢႆလွင်ႈၵေႃႈၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း