Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူင်းႁဵၼ်း

ဝဵင်းပၢင်လွင်း တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မႆႈၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ပရႁိတ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈ လွင်ႈတေပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းထႅင်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/201 ၶူးသွၼ်/ မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈ တွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 100 ပၢႆ

 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေသမ်း ယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်  တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းသႅၼ်ပၢႆၼႆလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ယၢင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ တႄႇသမ်းၶဵမ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/10/2021  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း...

ႁူဝ်ၸႂ်မႄႈမႆႈ ၵူဝ်လုၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈတၢင်းႁူႉ ပၢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵၼ်း

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ဢၼ်လုၵ်ႈၽႂ် လၢင်းမၼ်း ဢမ်ႇလႆႈ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵူဝ်မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လပ်းသိင်ႇ ၵၢတ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း မိူဝ်းၼႃႈ။ တႄႇဢဝ် ပီ 2020 မႃး ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း။ ႁူဝ်ပီ 2021 လိူၼ်...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးၵမ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ပႃး  ႁူင်းႁဵၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း  ဢၼ်ပဵၼ် တီႈသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပွတ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်းၼႆႉ မီးတီႈဢိူင်ႇပၢင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းတႆးမႃး 2 ပီၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပွတ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်လွႆလႅမ်လၢႆးၶႃႈ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလိုမ်းလိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးၼပ်ႉ...

ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 40 ပၢႆ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူတ်ႇႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်းမီးၵႂႃႇ 40 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈမီးၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ်၊ မီးပႃးၵူၼ်းလူႉတၢႆလႄႈ ၸဵမ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း မူတ်း၊...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈထိုင်သႅၼ်ဝီ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇဝႆႉ 2 ဝူင်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၵၢတ်ႇလူင် လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/6/2021 တေႃႇထိုင် 11/7/2021 ၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေး။ ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ၼႂ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 5 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်(ၽႄ) ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၾၢၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၾၢၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 24/5/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈ​​ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးၾၢၵ်ႇ/ဢၢပ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း​​ၼႆသေတႃႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးဢၢပ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆ​​သေတႃႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႄႉ ​​ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၸွမ်းၼင်ႇပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းဝၢင်းၼၼ်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၾၢၵ်ႇႁဵၼ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈပဵၼ်ၾိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးယူႇလႄႈ ဢမ်ႇဝၢင်းၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။ ပႃႈၶမ်းသႂ် မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - တိုၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇဢၢပ်ႈၶႃႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ။ တီႈပွၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႈၵျွင်း...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၵျွင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇလႄႈ လင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈၶူးသွၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ။ တင်းၾူၼ်တင်းလူမ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ်မူတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇသဝ်း သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈထႅင်ႈလင်ႈၼိုင်ႈ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းၶူဝ်လမ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၶႃႈဢေႃႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉ ။ မၢၵ်ႇႁဵပ်းၵေႃႈတူၵ်းဢေႃႈ။ ဢၼ်လူႉသုမ်းၼမ်တႄႉလင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ်မူတ်း၊...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 မူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ...

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူတ်းယွမ်းတွၼ်ႈၵၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇ

ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တိုၵ်ႉလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ  တၵ်းလႆႈ မူၼ်ႉမႄးလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ လူတ်းယွမ်းၵၼ်ႁဵၼ်းၼႂ်းပပ်ႉႁဵၼ်း  ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းမႃးတင်ႈတႄႇလိူၼ် မၢတ်ႉၶျ်မႃးတေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉသ် ယၢမ်းလဵဝ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈယင်းပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ႁဵၼ်း။ တႃႇၸၼ်ႉသုင် (ၸၼ်ႉ  9-10) တႄႉပိုတ်ႇပၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃမိူင်းတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွၼ်ႁဵၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သေ ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယူႇ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၽိပႃႇလ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိုၼ်ႇပၢႆလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ ဢူၺ်းလီ သၢမ်ပီႈၼွင်ႉလႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်ၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မီးမိုၼ်ႇပၢႆ။ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼၵ်းၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉဝႃႈ- ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ မီး 89 လင်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 11000 ပၢႆ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ။ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ၵူတ်ႉၶၢႆ ၵုၼ်လူင်...

ႁူင်းႁဵၼ်းသိုပ်ႇၶိူဝ်းတႆး DYC ၸတ်းပၢင် “ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး” ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ပိူဝ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းပိုၼ်းႁၢႆႉ တၢတ်ႇၾႃႉႁူဝ်ႈ

မိူဝ်ႈပီ 1997 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 16 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လိုပ်ႈႁေႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉတၢတ်ႇၾႃႉႁူဝ်ႈ ၵဵင်းလူမ်း - ၵဵင်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တၢႆပဵၼ်မူႇ လႄႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝၼ်း သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးသေ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

သၢႆလႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ လွႆလူင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၼၢင်းၸၢမ်ၽူၺ်း။       ။ ဢမ်ႇႁူႉလိၵ်ႈၼင်ႇတႃတၼ် ဢမ်ႇႁၼ်လိၵ်ႈၼင်ႇတႃမွတ်ႇ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ မီးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း ၼၢင်း ၸၢမ်ၽူၺ်း လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ပၺ်ႇၺႃႇ ၽေႃးထိ လွႆလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဝႆႈသႃၸဝ်ႈၶူး သီႇရိ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇ ဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး၊ တူၼ်ဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈပူၵ်းပွင်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ...

Latest news

- Advertisement -spot_img