Saturday, June 22, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေး။

Image: CJ/ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢထၵ မိူင်းယႆ

ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ၼႂ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 5 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်(ၽႄ) ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈသမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်(ၽႄ) တီႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ မိူဝ်ႈၼႆႉ တႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈၶႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၺႃးၺွပ်း ဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈမိူင်းယႆ သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်  ။ ဢၼ်မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉ ႁၼ်ယိုၼ်ယၼ်။

Image: CJ/ ႁွႆးတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢထၵ မိူင်းယႆ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁႅင်းၼႃႇၶႃႈဢေႃႈ လႆႈငိၼ်းတၢင်းဝဵင်းၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသင်တႄႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးပွႆႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းယႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႆႉသေ တပ်ႉမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဵင်ႈၶဵင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉလွင်း ၵဵတ်ႉၵွင်းလၢင်း၊ တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼႂ်းဝဵင်း မိူင်းယႆ ၵေႃႈ ဝၢႆးလင် 8 မူင်းဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း