Tuesday, June 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ႁူင်းႁဵၼ်း

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ သူၼ်းဢီးႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း(ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ)

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မၢင်ၵေႃႉ  သူၼ်းဢီး ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၽိသဵတ်ႇ ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢဝ်ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ တီႈၶဝ်ထႅင်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း။ မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  တဵၵ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ၸွမ်းလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵႂႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၵ်ႉႁူသုၵ်ႉၸႂ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ။  ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼိုင်ႈႁူင်ႈႁဵၼ်းလႂ် ၶဝ်ပႂ်ႉတီႈဢေႇသုတ်း 2 ၵေႃႉထိုင် 4 ၵေႃႉ။...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇယူႇၵိၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ 90 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  တႃႇလဵင်ႉလူၵၼ်လႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ဢွင်ႈႁဵၼ်း  ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း   မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 90 ပၢႆ မေႃသွၼ်မွၵ်ႈ 10...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် လၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းပၢႆပိင်ႇၺႃႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်မႃးၶိုၼ်းၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2022 ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် ၵမ်ႈၼမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သမ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်...

လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်တိုၼ်ႇမၢၵ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 3/2/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်းပၢႆ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 4 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ႁၼ်မၢၵ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆသေ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တိုၼ်ႇၵၼ် ၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ။ ၵူၼ်း...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶိူင်ႈယႃႈယႃ တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆၼၼ်ႉ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ/ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶိူင်ႈယႃႈယႃတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ/တူၼ်ႈတီး လႆႈၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၸီ့သင်ႇ ႁႂ်ႈပေႃႈ မႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႂ်ႈ မႅင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ် ၵႂႃႇပႂ်ႉတူၺ်းပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ယႃႇႁႂ်ႈယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇၺွင်ႇၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်း သူင်ႇ လုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ့်သုင် (ဢထၵ) မၢႆ...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်း ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မႆႈၸႂ်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 2 ပီယဝ်ႉၼႆသေ  ဢွၼ်ၵၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၵုမ်းၵမ် ။   ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ လၢႆးၶႃႈ လႄႈ မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း  ၊...

ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၵိုင် ယႅၵ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈပဵၼ် သွင်ၶၢဝ်း

တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼႆသေ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၵိုင် ယႅၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း သွင်ၶၢဝ်းသေ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ  2 ၶၢဝ်းယၢမ်း ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6/12/2021 (ဝၼ်းၸၼ်) ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယႅၵ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ပဵၼ်သွင်တွၼ်ႈ/ သွင်ၶၢဝ်းသေ ၸိူဝ်းယူႇၸၼ်ႉၵၢင်တႄႉ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမိူင်းၵိုင် မီးၸမ် 400

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸမ် 400 လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီးၵႂႃႇ 393...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူဝ်တိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵၼ် ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ  ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ၸိူင်ႉတၢင်ႇၸႄႈမိူင်းယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ  ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း  ။ ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉၽႂ်ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း

  ဝၼ်းတီႈ 7/12/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈ သိုၵ်း ယိုတ်းမိူင်း   ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈၵႂႃႇ ႁဵၼ်း ယွၼ်ႉပႆႇမီးလွင်ႈတမ်းၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ...

ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈပိုတ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး 26 ဝဵင်းၼၼ်ႉ သင်ႇပိုတ်ႇ 14 ၸႄႈဝဵင်း

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ 14 ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ။ ပဵၼ်ဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မၢၼ်ႈပဵင်း၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ၵဵင်းတုင်လႄႈ မိူင်းယွင်း - ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွင်းငမ်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဢေႇ လူၺ်ႈၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ် မိူင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉမႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁပ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼႆသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းသူင်ႇ လုၵ်ႈလၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း...

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တိုၵ်ႉမီးဢေႇ ပေႃႈမႄႈ တိုၵ်ႉၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၸပ်းၵၼ် ပႆႇဝၢင်းၸႂ်တႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇ တႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်။ တိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လုၵ်ႈၵႂႃႇတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်။ ၵူၼ်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img