Tuesday, May 21, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆပႅတ်ႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ လူဝ်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆပႅတ်ႇၵၢင့် 12 လင် ၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ  ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉ  လူဝ်ႇၶိူင်ႈၵမ့်ၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးၶိူင်ႈၵမ့်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ့်ၵေႃႈ   မေႃသွၼ်လႄႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ်သေတႃ့ ယင်း ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
Photo : ႁၢင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလွႆပႅတ်ႇၵၢင်ႉ

မေႃသွၼ်ၽိဝ်လိူၼ်ၶမ်း လွႆပႅတ်ႇၵၢင့် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄ့ၵေႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵမ့်ၵႅမ် ၵၢၼ် ႁဵၼ်းၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈၶႂ်ႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇမီးၵႃႈ ပပ့်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၼႆၶႃႈ။ ပပ့်တႅမ်ႈတႄ့ၵေႃႈဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ သမ့်ထႅင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ပပ့် Text book ပပ့်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ပေႃး ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼိူဝ်လွႆတႄ့ ဢမ်ႇမီးၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁူင်းဢၼ်မီးၼိူဝ်လွႆပႅၵ်ႇၼႆႉ တင်းသဵင်ႈမီး 12 လင် ၼိုင်ႈလင်လႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 15 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ယွၼ့်ဢမ်ႇမီးမေႃသွၼ်ပူင်သွၼ်ပၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈမီး။ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ့် ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ လႄႈမေႃသွၼ်ၸိူဝ်းမီးဝႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်သေ ပူၵ်းပွင် ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ဝႆ့ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo : ႁၢင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလွႆပႅတ်ႇၵၢင်ႉ

မေႃႈသွၼ်သႅင်ႁွမ် ဝၢၼ်ႈပႅင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ မေႃသွၼ်ၼႆ့တေ့ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၼႆ့မီးသၢမ်ၵေႃႉၶႃႈ။  တေမီးၵူႈဝၢၼ်ႈၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈၼႆ့ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈမေႃသွၼ်ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃႈဢမ်ႇလႆႈမေႃသွၼ်ၵေႃႈသမ့်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်မီးၼိူဝ် လွႆပႅတ်ႇၵၢင်ႉၼႆႉ တႄႇမီးမႃး မိူဝ်ႈပီ 2019 မေႃသွၼ်ၼၢင်းႁၢၼ်ၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး။မေႃသွၼ်ၵမ်ႈၼမ် ယူႇတီႈၵေႃတႆးသေ လူင်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ်မႃးၵူႈပီပီ။မိူဝ်ႈတႄႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼိူဝ်လွႆပႅတ်ႇၵၢင်ႉ မီးဝႆႉ 17 လင်ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵူႈပိူင်ပိူင်သေ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ 5 လင် ၵိုတ်းဝႆႉ 12 လင် ႁူမ်ႈၵၼ် ႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႉႁဵၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 400။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း