Tuesday, June 25, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶူဝ်းဢုၼ်ႇသိူဝ်ႈၼႃၼႂ်းၶၢဝ်းၵတ်း

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းဢုၼ်ႇသိူဝ်ႈၼႃ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းၼႃသိူဝ်ႈဢုၼ်ႇ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈမေႃသွၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁပ်ႉတုင်းလူႇၶၢမ်ႇဝႆႉတီႈၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ။

- Subscription -
Photos: From Shan National School Yhoung Yourng- ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း

ၼၢင်းတိုၼ်းဢွမ်လိူၼ် မေႃသွၼ်ႁူင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ယူႇတီႈၵႆၵေႃႈၶဝ်မႃးၵိၼ်ၼွၼ်းတီႈၼႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢၼ်ဢမ်ႇမႃး ၵိၼ်ၼွၼ်းသမ်ႉလႆႈလုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ။ လႆႈပႆလတ်းမႃးၼႂ်းၼႃး။ မိူၼ်ဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆၼႆႉ မီးၵႆၼႃႇ။ ဝၢၼ်ႈယိူင်းသမ်ႉပဵၼ်တီႈ ထုင်ႉဢၼ်ၵတ်းႁႅင်း ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶႃႈၶဝ်သမ်ႉ မၢင်ႈပွၵ်ႈ ၼုင်ႈမႃးသိူဝ်ႈ မၢင်မၢင်ဢွၼ်ႇ။  မၢင်ၵေႃႉမူင်တိၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈတိုဝ်း ။ မၢင်ပွၵ်ႈသမ်ႉၶႅပ်းတိၼ်ဢၼ်ယွၵ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈတိုဝ်းမႃးယူႇၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ”-ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း၊ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇၸႂ်ႉ ၵူႈၸိူဝ့်ၵူႈပိူင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ၵူႈမိုဝ့်ၵူႈဝၼ်း။ ပဵၼ်ၽွင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ တႃႇပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တေၵမ်ႉထႅမ် တူၺ်းလူလုၵ်ႈလၢင်းၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်း။

မေႃသွၼ်ၼၢင်းတိုၼ်းဢွမ်လိူၼ်လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢင်ၵေႃႈသမ်ႉ ၶဝ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ် ပေႃႈမႄႈဢမ်ႇပေႃးမီးသင်။ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉႁႃၵိၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ။ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ႈၼႂ်း ၼႃးဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၶၢႆၶဝ်ႈသေ လႆႈငိုၼ်းမႃးၸွင်ႇၵွႆႈတေသိုဝ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေႁႃသိုဝ်ႉၶူဝ်းၼုင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးငိုၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photos: From Shan National School Yhoung Yourng- ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်းၼႆႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇသွၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ2017။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး ႁိမ်းၸမ်(40) မေႃသွၼ်မီး (4)ၵေႃႉ။ ပိူင်လူင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးသေ ပူင်သွၼ် ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ၽႃႇသႃႇတၢင်ႇဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၊ ပၢႆးၼပ်ႉ၊ ပၢႆးသၢႆႊလႄႈ ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပူင်သွၼ်ပႃး။

သင်ဝႃႈၽူႈမီးၼမ့်ၸႂ်လီ ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢုၼ်ႇ၊ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း၊ မူင်တိၼ်မူင်မိုဝ်း၊မူၵ်ႇႁူဝ်ထူဝ်း ၸဵမ်သွၵ်းတိၼ်ၸိူဝ်းၼႆ့ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းလႆႈတီ မေႃသွၼ်ၼၢင်းတိုၼ်းဢွမ်လိူၼ် 09 781 447 661 ၊မေႃသွၼ်ၼၢင်းဢွမ်ပဝ်းႁွမ် 09 791 752 229 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း