Saturday, June 15, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   တီႈမိူင်းတၢင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ တိုၵ်ႉမီးၼမ်

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 5 လင် ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ   တေႁွင်ႉမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM မႃးပူင်သွၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to -httpmongtangkm.blogspot.com- ႁၢင်ႈ ၵျွင်းမိူင်းတၢင်ႈၶမ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တႄႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းတႃႇ 5 လင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ဝႃႈတေႁွင်ႉမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM မႃး  ႁႂ်ႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ်၊   သင်ပဵၼ်မေႃသွၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် ၵမ်းသိုဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတႄႉၶႃႈ သိုၵ်းလွႆၶဝ်ဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ပိုတ်ႇလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇဢဝ်မေႃသွၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးသွၼ် တၵ်းတေလႆႈဢဝ်မေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM မႃးသွၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ တေၵႂႃႇဢဝ် CDM ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇဢဝ်တီႈလႂ် သမ်ႉတေသၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ဢမ်ႇႁတ်းႁပ်ႉ ။ မေႃသွၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းမႃးသွၼ်။ သိုၵ်းလွႆၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ် မေႃသွၼ် CDM ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈတၢင်ႇတီႈၶဝ် ၶဝ်တေႁွင်ႉ မႃးပၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၼမ်ဝႃႈ ပေႃးၶဝ်ႁွင်ႉမႃးသွၼ် ၽႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၶဝ်လႆႈ ပေႃးပဵၼ်သင်မႃး သမ်ႉ တေယၢပ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဢိူင်ႇထႅင်ႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးႁူင်းႁဵၼ်း 5 လင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် (မူႇလ) 4 လင်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၵိင်ႇၽႄ ၼိုင်ႈလင်။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇမႃး တၼ်းလႆႈပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ 2-3 ဝၼ်းသေ  သိုၵ်းတဢၢင်း မႃးႁၢမ်ႈလႄႈ မေႃသွၼ် ၸိူဝ်းမႃးပူင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ်   ၸိူဝ်းပေႃႈမႄႈပွင်ပဵၼ်လႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်လုၵ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႂ်းဝဵင်း၊ ပေႃႈမႄႈႁပ်ႉသူင်ႇပၼ်။    ၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၵေႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းၵႃႈလႆႈ ၶၢတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ ပေႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းတႄႉ ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ  ဢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ တေမီးၶိုင်ႈတေႃႇၶိုင်ႈယဝ်ႉ  ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်း 5 လင်ၼၼ်ႉ ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ တိုၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉယူႇလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၼမ် မႆႈၸႂ် လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵူဝ်ႁၢမ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးႁိုင် ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈမႃး မီး 2 ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းတၢင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢေးလူလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၶဝ်လႆႈၶၢတ်ႇႁဵၼ်းမႃးၼႆႉ တေမီး 2 ပီၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵွၼ်ႇၶဝ် တေယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉမႃးၸမ်ပီ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး လႆႈပိၵ်ႉ ဢိုတ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈၼိုင်ႈပီ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ 5 လင်ၼႆႉ တေမီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸေႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈ ပဵင်းၶႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တူင်ႉၼိုင် ပၵ်းယူႇဝႆႉ ၵႂႃႇမႃးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း