Thursday, July 25, 2024

PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ်ႉ ယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိုဝ်ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ PDF ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူင်းပၢႆးပဵၼ်   ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈဝႃႇရီႇသူးပလၢႆး ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2022 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႃႇရီႇသူးပလၢႆး (ဝါရီဆူးပလိုင်းကျေးရွာ) ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း  ယူႇတီႈ PDF ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး မၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းသေ ပၼ်ၾၢင်ႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 17 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဢွင်ႈ တီႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မိူဝ်ႈဝႃးယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF မၵ်းမၼ်ႈၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပၵ်းတပ်ႉယူႇဝႆႉလႄႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး  ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပၵ်းတပ်ႉတီႈႁိမ်းၼၼ်ႉ ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်။ ဢွင်ႈတီႈႁိမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢွင်ႇတီႈ ဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်သုတ်း။ တေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵၼ်ၶႃႈ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး သင်ဝႃႈ လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ပဵၼ်သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်ၸိုင် တေဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးလႄႈ ၾၢႆၶုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ပၵ်းတပ်ႉယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈဝႆႉ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း