Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၢင်းယိင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင် 3 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၢင်းယိင်း  3 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo Credit to Kutkai Thar-ႁၢင်ႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆတီႈၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၼၼ်ႉ သေ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 ယၢမ်းလိုၵ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။  ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ထပ်းၵၼ်   မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဝၼ်းထီႉ 10 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လုၵ်ႉမိူင်းယု   ဢၢၼ်းမႃးၵၢတ်ႇ  ၵူတ်ႉၶၢႆ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  တီႈၶႃလူင်မၼ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်ၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃး။

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဝၼ်းထီႉ 9 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၶၢဝ်းပိူၼ်ႈၼွၼ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃလႄႈ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼႃႈၸွမ်းတႃ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း  မၢတ်ႇၼမ် ထိုင်တီႈလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃမူႇၸေႊ။   တင်းသွင်ၵေႃႉ ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9/7/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ  ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၺ်း 2 ပွၵ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း KIO/KIA တီႈလၢႆႊၸႃႊ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ယူႇလႄႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီ။ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင် ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း