Sunday, October 1, 2023

ႁႅင်းၵၢၼ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈတေႃႇဝႂ်ၶပ်းၶီႇရူတ်ႉ  

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၸိူဝ်းဝႂ်ၶပ်းၶီႇ/ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁေႃႈရူတ်ႉ မူတ်းဢႃယု ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ပႆႇမီးဝႂ်ၶႅင်(Smart Card) ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် (Work Permit) ၵၼ်လႄႈ လုမ်းၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ (ၶူၼ်သူင်ႇ) ၶဝ် ပႆႇတေႃႇႁဵတ်းပၼ်။

ဝႂ်ၶႅင် (ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်)
Photo by – SHAN/ ဝႂ်ၶႅင် (ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်) ၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်

ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း 4 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵမ်ႇပူးၶျႃးလႄႈ ဝႅတ်ႉၼမ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းဝႂ်ၶပ်းၶီႇရူတ်ႉ မူတ်းဢႃယုသေ ၵႂႃႇတေႃႇဢႃယုဝႂ် တီႈလုမ်းၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ (ၶူၼ်သူင်ႇ) ၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇ တေႃႇႁဵတ်းပၼ် ယွၼ်ႉပႆႇမီးဝႂ်ၶႅင်(Smart Card) ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵၼ်ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ႁေႃႈရူတ်ႉၵႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼွင်ႉသွႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝႂ်ၶပ်းၶီႇၶႃႈၼႆႉ မူတ်းတင်ႈတႄႇ ႁၢင်ႈပီ 2022 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶႃႈၵႂႃႇ တေႃႇတီႈလုမ်းၶူၼ်သူင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ဝႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႅင်/ Smart Card (ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်) ၼႆ ၶႃႈဝႃႇ။ သင်ဝႃႈ လႆႈဝႂ်ၶႅင်မႃးယဝ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇတေတေႃႇပၼ်ၼႆဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၶႃႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉတႄႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ႁေႃႈရူတ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းတႃႈ ၸွမ်းတၢင်းၸိုင် ပေႃးၺႃးပလိၵ်ႈၶဝ် တၢင်ႇလၢၼ်ႇ ယွၼ်းတူၺ်းဝႂ်ၶပ်းၶီႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵူဝ်ၺႃးတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်းၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃ လွင်ႈရူတ်ႉၽႃႇၵၼ် လူမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ယွၼ်ႉဝႂ်ၶပ်းၶီႇႁဝ်း ၶႃႈမူတ်းဢႃယုဝႆႉလႄႈ ၵူဝ်လႆႈၵႄႈလိတ်ႈ ယၢပ်ႇၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဝႂ်ၶပ်းၶီႇမူတ်းဢႃယု ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်း ပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းထႃႈ ၵႂႃႇယွၼ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း ပၢႆးယူႇလီဝႆႉ၊ ယွၼ်းဝႂ်ၶိဝ်း(ဝႂ်ၼတ်း) တႃႇတေၵႂႃႇတေႃႇဝႂ်ၶပ်းၶီႇ ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ၵႂႃႇဢူပ်းရူမ်း(ၶဝ်ႈထွမ်ႇပၢင်သွၼ်) ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ထိုင်ၶၢဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမႃးတႄႉ ယူႇ တီႈလုမ်းၾၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ (ၶူၼ်သူင်ႇ) ဢမ်ႇတေႃႇဢႃယုပၼ်၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႅင် (ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်) လႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်။

ၸၢႆးၶမ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈႁဝ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽွမ်ႉဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇတေႃႇဝႂ်ၶပ်းၶီႇၼႆႉ ၸဵမ်ၵၢၼ်ဢူပ်းလူမ်း၊ ယွၼ်းဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ဢဵၵ်ႇၵသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇထိုင်တီႈလုမ်းၶူၼ်သူင်ႇ ၶဝ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၶႃႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႅင် (ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်) လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇတေႃႇပၼ်ၶႃႈ လႆႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ႁဝ်း ၶႃႈ လႆႈသုမ်းၶၢဝ်း ယၢမ်းၸွမ်းလွင်ႈတေႃႇဝႂ်ၶပ်းၶီႇၼႆႉ လႆႈယိုတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းသေၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၵႂႃႇဢူပ်းလူမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈယိုတ်းၵၢၼ်သေၵႂႃႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဝႂ်ၶပ်းၶီႇၶႃႈတႄႉ မူတ်းဝႆႉဢေႃႈ ပႆႇတေႃႇလႆႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈဝႂ်ၶႅင် (ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်) ၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႉလႂ်လႆႈ ဢၼ်ယိပ်း ၵၼ်ဝႆႉ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း တႅၼ်းတၢင်ဝႂ်ၶႅင် (Smart Card) ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်ယူႇတီႈ လုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ် ဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႂ်ၶႅင်သေ တၢင်း ၾၢႆႇလုမ်းတေႃႉသူင်ႇ (ၶူၼ်သူင်ႇ) ၶဝ် ပႆႇႁပ်ႉတေႃႇ ဝႂ်ၶပ်းၶီႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸွႆႈႁဵတ်းပၼ်ဝတ်းဝႂ် ႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝႂ်ၶႅင်ၼႆႉ ယူႇတီႈလုမ်းၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ် ဢွၵ်ႇပၼ် ဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈပဵၼ်လုမ်းၽွင်းလူင် ႁႅင်းၵၢၼ် (ၵၶျူၼ်း) တၢင်းၼိူဝ်ဢွၵ်ႇပၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ တီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ ပႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပၼ်ဝႂ်ၶႅင်။ ႁႅင်းၵၢၼ် 4 ၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမီးၽႂ်လႆႈဝႂ်ၶႅင် (ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်း ၵၢၼ်) ၼႆႉၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ လုမ်းၶူၼ်သူင်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီယွမ်းႁပ်ႉတေႃႇဝႂ်ၶပ်းၶီႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယူႇ သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ် မီးဝႆႉဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းတီႈလုမ်း ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ငၢၼ်းၵၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် လုမ်းၶူၼ်သူင်ႇၶဝ်သမ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႅင်ၼႆ ဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ် ဢမ်ႇတေႃႇဢႃယုဝႂ်ၶပ်းၶီႇပၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉဢေႃႈ။ ပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ထူပ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သမ်ႉ လွင်ႈတေႃႇဝႂ်ၶပ်းၶီႇရူတ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈပိုတ်ႇယေးငိုၼ်း (ပၢၼ်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢင်ယေးငိုၼ်း ပႆႇႁပ်ႉပိုတ်ႇႁဵတ်း ပၼ် မၢင်ယေးငိုၼ်းၵေႃႈ ပိုတ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈၾၢႆႇလုမ်းတေႃႉသူင်ႇ (ၶူၼ်သူင်ႇ) ယွမ်းႁပ်ႉသေ သိုပ်ႇတေႃႇဢႃယု ဝႂ်ၶပ်းၶီႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်၊ သင်ဝႃႈ ဢွၵ်ႇတႃႈပၢႆတၢင်း ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶပ်းၶီႇမူတ်းဢႃယု ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် သင်ပလိၵ်ႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၼႆ တေမီးပၼ်ႁႃ ၵႄႈ လိတ်ႈယၢပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထွင်းၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MAP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈဝႂ်ၶပ်းၶီႇႁႅင်းၵၢၼ် မူတ်းဢႃယုသေ တေႃႇဢႃယုပႆႇလႆႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႅင် (ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်) ၵၼ်လႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၾၢႆႇၸတ်းႁႃ ငၢၼ်းတင်း ၾၢႆႇၶူၼ်သူင်ႇ တေႃႇၼႃႈၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်ၼႆႉၶႃႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်သိုပ်ႇတေႃႇဝႂ်ၶပ်း ၶီႇၵၼ်ၵႂႃႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈ ၼိုင်ႈ သင်ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်း တီႈလုမ်းၶူၼ်သူင်ႇ ယွၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် လႆႈတေႃႇဝႂ်ၶပ်းၶီႇၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် မၢႆမီႈႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ – ၵႃး ၼႂ်းမိူင်းထႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉသမ်ႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁေႃႈရူတ်ႉၸိုင် တေမီးတူတ်ႈတၢမ်ႇ တူၵ်းၶွၵ်ႈဢမ်ႇပူၼ်ႉ 1 လိူၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 1,000 ဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇ ၼၼ် ၸၢင်ႈၺႃး တၢမ်ႇတင်းသွင်ပိူင်။

သင်ဝႃႈ ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁေႃႈရူတ်ႉ မူတ်းဢႃယုသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၸိုင် တေမီးတၢင်းၽိတ်း ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 2,000 ဝၢတ်ႇ။ သင်ဝႃႈ ပလိၵ်ႈၶဝ် ယွၼ်းတူၺ်း ဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁေႃႈရူတ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်ၼႄလႆႈၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 1,000 ဝၢတ်ႇ ယူႇတီႈ MIC သုၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ တီႈၾဵတ်ႉပုၵ်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း