Tuesday, June 25, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ

Must read

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း  လၢႆပုၼ်ႈလႄႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပူင်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈ ၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ မႃးတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်။

Photo: ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ သိုပ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးၵမ်ႉၸွႆႈ  မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ၊   ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃ လၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ၶၼ်ႇတီႇၸႃႇရ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ် လွင်ႈၶဝ်ႈၽၵ်း။ ၽၵ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈယၢပ်ႇႁႅင်း။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ႁဝ်းလဵင်ႉ ၼိုင်ႈတႃႇ 2 မီႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် မၢင်တႃႇၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈလဵင်ႉ မီႇလဵဝ်ၵူၺ်း။ ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် ယွမ်းလူင်းမႃးၼမ် တၵ်ႉၵႃႇ ၸိူဝ်းမႃးလူႇတၢၼ်းၶိူင်ႈၶူဝ်းလူႇ ၽၵ်းၶဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးသိုပ်ႇပဵၼ်ၼႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းတေသိုပ်ႇတေႃႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈထႅင်ႈတႄႉ တေဢမ်ႇငၢႆႈ။  တႃႇလဵင်ႉလူလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶူးသွၼ် မေႃသွၼ် လႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇထူဝ်ႇလိူင်၊ မၢင်ပွၵ်ႈလႆႈႁႃၼေႃႇမႃးႁုင်လဵင်ႉၵၼ်။

ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မၼ်းၵႆဝဵင်းၼႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၼေႃႇလိူင်ႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃၼေႃႇမႃးၵိၼ်။   ယၢမ်းလဵဝ် ထူဝ်ႇလိူင်သမ်ႉ ၵႃႈႁႅင်း။ ၽၵ်းၶဵဝ် ဢၼ်ၽုၵ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇလႆႈၵိၼ်။ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽုၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်ၵၢၼ်တႄႉတႄႉ ဢၼ်မႃးလူႇၵေႃႈ မႃးလူႇ ယူႇ”- ၸဝ်ႈၶူးၶၼ်ႇတီႇၸႃႇရ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇသွၼ်မႃး မိူဝ်ႈပီ 2018 ပီၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆထုင်ႉ မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း မီးၸမ် 400 မေႃသွၼ်မီး 18 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း