Saturday, July 20, 2024

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ သူၼ်းဢီးႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်းၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း(ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ)

Must read

မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မၢင်ၵေႃႉ  သူၼ်းဢီး ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၽိသဵတ်ႇ ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢဝ်ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ တီႈၶဝ်ထႅင်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၵဵင်းတုင်

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် တႄႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း။ မေႃသွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  တဵၵ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတီႈ (ႁဵၼ်းၽိသဵတ်ႇ/ ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ) ထႅင်ႈ ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တေလႆႈၶိုၼ်ႈၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ (ကျူရှင်) ၼႆၶႃႈဝႃႇ ။ သင်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ တေဢမ်ႇပၼ် ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၼႆ တႄႉႁဝ်းၶႃႈယၢပ်ႇဢေႃႈ။ တိုၵ်ႉႁႃထွမ်ႇတူၺ်းယူႇၶႃႈဢေႃႈတလဵဝ်။ လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉပႆႇမႃးလၢတ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵႃႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၽိသဵတ်ႇ / ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉဢမ်ႇတႅမ်ႇလိူဝ် 500 ဝၢတ်ႇတေႃႇလိူၼ်၊ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလုၵ်ႈ ၼမ်တႄႉပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

  တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မေႃသွၼ်  ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  သူၼ်းဢီး ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ယႃႇဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ပၢႆးပၺ်ၺႃသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ  ဢိင်ၼိူဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းႁူင်းႁဵၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ  ယဝ်ႉလႄႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ပိူဝ်ႊသဵၼ်ႊ  ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း