Tuesday, June 25, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇ လႄႈတႃႇၵိၼ်

Must read

ၽွင်းယၢမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵူႈလွင်ႈၵူႈပိူင်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈလဵင်ႉလူလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႃႇၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈ။

ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၶူးပူင်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း CBY လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -” တင်းၶၼ်ၵုၼ်ႇၶၼ်သင်ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇယူႇ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ  ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၸဝ်ႈသင်ၶႃႇၶဝ်ၵုမ်းထိင်းၸွႆႈသေ ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်း ၶဝ်ဢမ်ႇၸွႆႈၼႆတေႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႅပ်ႈလဵင်ႉၵၼ်ၵုမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းသမ်ႉ မႃးလဵင်ႉလူၵၼ်တူၺ်းၼႆ တင်းၸဝ်ႈတႃႇၶဝ်ၸွႆႈယူႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၼီႈယူႇဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ်တႃႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေၵုမ်ႇထူၼ်ႈ လႄႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တေသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇလႆႈ ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လႆႈၸူႉတုမ်ငိုၼ်းတွင်းဢိတ်းဢွတ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ဝႆႉ။

ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မေႃသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ – ” မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆ  မိူၼ်ၸိူင်ႉငိုၼ်း ႁဝ်းတႃႇ တေလဵင်ႉလူၵၼ် တေသဵင်ႈမႃး ၶဝ်ႈသၢၼ်ႁဝ်းတေ သဵင်ႈယဝ်ႉၼႆ လႆႈၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼေၵၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ မၼ်းလီ ၶေႃးၶူမ်ၼႃႇၶႃႈ  ၸိူဝ်းပေႃႈမႄႈဢမ်ႇပွင်ပဵၼ် လႆႈလႃးလႃးတေႉၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၶႂၢင်ႉပၼ်ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေႉၵေႃႈၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်မႃးၸွႆႈထႅမ်သေၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလဵင်ႉလူၵၼ်ၵႂႃႇ ၼိုင်ႈလိူၼ် 50000 ၼႆႉတေႉၶႂ်ႈဝႃႈၵုမ်ႇလဵင်ႉ ၵၼ်ယူႇၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၼွၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၵႅပ်ႈသေ လႆႈၼွၼ်းဢိပ်ႉၵၼ်ဝႆႉ။မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ယူႇဢမ်ႇလီၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ်မႃး ၸပ်းတိတ်းၵၼ်ငၢႆႈ ပေႃးမီးဢွင်ႈတီႈ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင် တေတိူဝ်းလီ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY (Capacity Building For Youth)ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2017။ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ဝႆႉ ပၢႆးႁဵၼ်းၽႃႇသႃယူႇလၢႆပၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၸိူဝ်းၼႆ့။  လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းလပ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵတ်း တူဝ်ထူပ်းၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈမီး။ယၢမ်းလဵဝ် မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆထုင်ႉလၢႆဝဵင်း မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်(100)ပၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း