Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

CBY

ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇ လႄႈတႃႇၵိၼ်

ၽွင်းယၢမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵူႈလွင်ႈၵူႈပိူင်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈလဵင်ႉလူလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႃႇၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈ။ ၶူးပူင်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း CBY လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -" တင်းၶၼ်ၵုၼ်ႇၶၼ်သင်ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇယူႇ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။   ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၸဝ်ႈသင်ၶႃႇၶဝ်ၵုမ်းထိင်းၸွႆႈသေ ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်း ၶဝ်ဢမ်ႇၸွႆႈၼႆတေႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႅပ်ႈလဵင်ႉၵၼ်ၵုမ်ႇလႆႈၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းသမ်ႉ မႃးလဵင်ႉလူၵၼ်တူၺ်းၼႆ တင်းၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်ၸွႆႈယူႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၼီႈယူႇဢေႃႈ "...

Latest news

- Advertisement -spot_img