Monday, July 15, 2024

ၶိူင်ႈမိၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၶိူင်မိၼ်လမ်းၼိုင်ႈၺႃးငွႆးယိုဝ်းတီႈၼႂ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။

ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၶေႃ

မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶိူင်ႈမိၼ်ၼၼ်ႉပႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်ၼႂ်းသိုၵ်းမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၺႃးငွႆးယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ဝၢႆးလင် ၶိူင်ႈမိၼ်ၺႃးယိုဝ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး သူင်ႇႁႅင်းသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်။

ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ႁိူဝ်းမိၼ်လမ်းၼိုင်ႈၺႃးငွႆးယိုဝ်း ၵူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉယိုဝ်းတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇလႆႈႁူႉ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး – ၾႆၢၶုၼ်ၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တူင်ႉၼိုင်ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း