Saturday, July 20, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇယူႇၵိၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ 90 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  တႃႇလဵင်ႉလူၵၼ်လႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ဢွင်ႈႁဵၼ်း  ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ။

Photo: ၽူႈပွင်ၵၢၼ်/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တိုၵ်ႉသိူဝ်ႇတၢင်းၶိုၼ်ႈၸူးႁူင်းႁဵၼ်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း   မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 90 ပၢႆ မေႃသွၼ်မွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သေ ပူင်သွၼ်ပၼ်ယူႇ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီပၢႆယဝ်ႉ ။ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလဵင်ႉလူလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈဝၼ်း၊ ဢွင်ႈတီႈၼွၼ်း၊ ႁွင်ႈၽၢႆႈ၊ ႁွင်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ငိုၼ်းလိူၼ်မေႃသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတလွႆလွမ် ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆႉ မီးတင်းၼမ်ၶႃႈ။ ငိုၼ်းလိူၼ်တႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈမေႃသွၼ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 90 ပၢႆၵေႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ။ ႁွင်ႈႁဵၼ်းႁွင်ႈ ဢၢပ်ႇၼမ်ႉ ထၢင်ၽၢႆႈ တီႈၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၶႃႈ ၵပ်ႉၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၽူႈပွင်ၵၢၼ်/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တိုၵ်ႉ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉယင်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇတေၶိုၼ်ႈၸူးႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ  တိုၵ်ႉသိူဝ်ႇယၢင်ဝႆႉယူႇ ပႆႇယဝ်ႉ။ တၢင်း ၵႂၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တေမီး 18 ထတ်း၊ တၢင်းယၢဝ်း 1,000 ထတ်း ။ ၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ ငိုၼ်းတႃႇတေသိုဝ်ႉ မၢၵ်ႇႁိၼ်မၢၵ်ႇသၢႆး တႃႇတေပၼ်ၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလွမ်ႉၼႆႉ ပိုတ်ႇမႃးတႃႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး၊  ႁပ်ႉသွၼ်ပၼ် ပၺ်ႇၺႃႇ၊ လဵင်ႉလူ၊ ပၼ်တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း တီႈၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး။

“ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၵၢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်းမႅတ်ႉတႃႇ ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ပီႈ ၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ တၢင်ႇဝဵင်းၶႅၼ်းတေႃႈ မႅတ်ႉတႃႇဢီးလူ ထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈသေ မႃးႁူမ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼမ်ဢေ သေၵမ်းၶႃႈ။ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ”- ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတလွႆလွမ် တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလွမ်ႉတႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသင်ၶ၊ ၸုမ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်ႉယၢၼ်း   ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၼ်လႄႈပူၵ်းပွင်မႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီယဝ်ႉ။  ၶၢဝ်းတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးယုပ်ႈယွမ်းၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း