Saturday, June 22, 2024

ပၢင်တေႃႇလွင်းမီးႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶူးသွၼ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈတူဝ်ယၢင်ႇလီ ပေႃႈမႄႈမႆႈၸႂ်

Must read

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ပၼ်ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသင်သေဢမ်ႇၵႃး ၶူးသွၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇမီးၼႂ်းပၢင်တေႃႇလွင်း   ၽွင်းၶၢဝ်းႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႉႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႆႈၸႂ် မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢင်း။

ၵူၼ်းၼွင်မွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၢပ်ႈၵျွင်း ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း( ၵျွင်းဢူၵ်ႉ)ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇၵျွင်း။ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမီးယူႇတီႈ ပၢင်လွင်းပုၼ်ႉၼေႈ ႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼွင်မွၼ်ၼၼ်ႉ။ ၶူးသွၼ်ၵႂႃႇမီးၼႂ်းပၢင်လွင်းတႄႉဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇလီပဵၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။  ပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈၵျွင်းယဝ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ပေႃႇမႃး” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈယဵၼ်ႇလႄႈ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူဝ်မေးၵၼ်။   ၶဝ်ၵႂႃႇယူႇၼႂ်းပၢင် တေႃႇလွင်း ၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇဢမ်ႇလီလႄႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇၼွင်မွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႁဵၼ်းလီလီ လႆႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ႁူႉပၺ်ႇၺႃႇလီလီ။ ၵူၺ်းၵႃႈ   ပေႃးၶူးသွၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၼႄၸိူင်ႉၼႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေႁဵတ်းၸွမ်း၊ တေဢမ်ႇ မီး လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ။ လႆႈမႆႈၸႂ်မိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈလၢင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶူးသွၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းဝၢႆႇတူၺ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉၶႃႈလူး။ၵုမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်ၵူၺ်း။”  – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇၽႄႈ ၊ ပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်မႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉၸွမ်းၼမ်။

ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉသုတ်းတႄႉ ယွၼ်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်းႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁၢမ်ႈၵၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ႁေႉၵင်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း