Monday, June 17, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 မူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၽွင်းၶၢဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း သုၵ်ႉယုင်ႈယူႇၼႆႉ ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2021 ယူႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၽူႈၵွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ဢူးတိၼ်ႉဝူၺ်ႇ လွင်ႈ တေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ။

- Subscription -

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ မၢႆ 1 ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း တေႃႇၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ တိုၵ်ႉ ၽႄႈလၢမ်း ဝႆႉယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉသုၵ်ႉသၵ်ႉဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်း CDM ၵၼ် ယူႇလႄႈ လွင်ႈတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ဝူၼ်ႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်သေလႄႈ တေပိုတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ တၢင်းၼိူဝ်ၸီႉသင်ႇၶႃႈႁႃႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းတိုၵ်ႉ သုၵ်ႉယုင်ႈဝႆႉယူႇ  ၽူႈၵွၼ်းႁူင်း ႁဵၼ်း ဢူးတိၼ်ႉဝုၺ်ႇသမ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းယူႇၼႆ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆး/ယိင်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ် ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃးၸဵမ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၾၢႆႇယူႇလီ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၾၢႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း ႁဵတ်း CDM ၵၼ်မႃး တႃႇတေဢွင်ႇ ပေႉ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း