Saturday, July 13, 2024

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၵျွင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇလႄႈ လင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈၶူးသွၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉပတ်ႉပဝ်ႇ လူႉၵွႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ။ တင်းၾူၼ်တင်းလူမ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ်မူတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇသဝ်း သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈထႅင်ႈလင်ႈၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းၶူဝ်လမ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၶႃႈဢေႃႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉ ။ မၢၵ်ႇႁဵပ်းၵေႃႈတူၵ်းဢေႃႈ။ ဢၼ်လူႉသုမ်းၼမ်တႄႉလင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ်မူတ်း၊ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတင်း ၶူဝ်လမ် -ၵုၼ်ႁဵင် တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင်တၢင်း၊ သဝ်လၵ်းၾႆးၵေႃႈႁၢၵ်း။တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၼွင်ၽႃၼႆႉ လင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပိဝ်မွၵ်ႈ 5-6-7 လင်ၼႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတ ၼွင်ၽႃၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်မွၵ်ႈ 8 လၵ်း၊ မီးၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်လမ်လႄႈ ၵုၼ်ႁဵင်၊  မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 50 (ယိင်း 30 လႄႈ ၸၢႆး 20) ။မေႃသွၼ်မီး 3 ၵေႃႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ လင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ်လႄႈ  လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈတိူၵ်ႈၵျွင်းထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈ။မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈၼၼ်ႈ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼ တႃႇၶိုၼ်းမေးမုင်းလင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၶူဝ်လမ်လၢတ်ႈ။

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉတီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတင်းၼမ်

သင်ဝႃႈ ၽႂ်ၽူႈလႂ် သူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၶိုၼ်းမေးမုင်းလႄႈတူၺ်းလူလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉၸိုင်ႈ  ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးပၼ်ႇတိတ ၸဝ်ႈၽူႈၵုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ မၢႆၾူၼ်း 094-211-48748  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း