Saturday, July 13, 2024

လူမ်းႁႅင်း တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်

Must read

လူမ်းႁႅင်းၽတ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ( ပၢင်ႇဢူႈလူင်) တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ။

Photo by ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတုသိတႃႇ – ႁၢင်ႈတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉၽတ်ႉသုမ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီပၢင်ႁူႈတၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉႁႅင်း တူၼ်ႈမႆႉ လူမ်ႉတဵင်သုမ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်းပလိၵ်ႈ(အနီးစခန်း) တီႈႁိမ်းပွၵ်ႉလူင် 17  ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆထင်တီႈ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တုသိတႃႇဝဵင်းပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ လူမ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉ လူမ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇ။   လူမ်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၼႃႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းမီးၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ။မႆႉသမ်ႉ လႅပ်ႈတေၾင်ႉဝႆႉၽွင်ႈယဝ်ႉၼေႈၼၼ်ႉ။ လူမ်ႉပူဝ်ႉသႂ်ႇပလိၵ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်မၼ်းတႅၵ်ႇဝိူဝ်လူင်ဝႆႉဢေႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈမၼ်းယူႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ တၢႆထင်တီႈယဝ်ႉလူးၼေႃ ႁိမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ၵိုတ်းၵႃးဝႆႉ 2 လမ်း။ ၺႃးပၢႆမႆႉ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇဢိတ်းဢိတ်းၵွႆး ” – ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈဢၼ်ၺႃးတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင်သေတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ မီး ဢႃယု 58 ပီ ယူႇၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ( အနီးစခန်း) ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်ထိုင် ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းပၢင်ႁူႈဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈတုသိတႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “  မိူဝ်ႈလဵဝ် လူမ်းတႄႉယဵၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း။ ဢၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသင်လူႉသုမ်းၼမ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁိူၼ်းဢၼ်လူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ဢမ်ႇမီး” ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလူလွမ်ၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ်လူမ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉၼႆႉ တေၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ မိူင်းမၢၼ်ႈထုင်ႉပဵင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး တေၶဝ်ႈထိုင် မိူင်းသၼ်လွႆၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶၢင် ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်တေႁၢင်ႈႁၢႆႉသုတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈၼႂ်း မိူင်းရၶႅင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပျၢမ်ႇမၸူဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၽေးလူမ်ႉလႅင်ႉလူင် ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇဢေႃႈ ။တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁဝ်းၼႆႉတႄႉ ၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇပေႃးယႂ်ႇၼႃႇၼႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်း ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ၼႆ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေဢၢၼ်းၵႂႃႇ ပႂ်ႉၸွႆႈပွတ်းတၢင်း မိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ တၢင်ႇတီႈၽွင်ႈဢေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈတီႈမၼ်းတေႉတေႉၶႃႈ တီႈလႂ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တီႈလႂ်လူဝ်ႇၸွႆႈၵေႃႈ တေႁႃၸွႆႈၵႂႃႇၶႃႈ ဢေႃႈ ” –  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ဝႃးဝၼ်းတီႈ 14/5/2023  ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်လူင်လူမ်းႁႅင်းလႄႈ ၵွင်လိၼ်လူင် ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈꧠီႈလဵၵ်း   2 ၵေႃႉၽူဝ်မေး  တၢႆၶမ် ၵွင်လိၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း