Tuesday, May 21, 2024

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်း ၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးဝတ်ႉဝႃးတီႈမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်

Must read

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းသေ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။

Photo : ႁၢင်ႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်းသေ လင်ႁိူၼ်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလူႉၵွႆ( ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ)

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁႅင်းသေ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉဝဵင်းၵွင်း ၊ ပွၵ်ႉဝဵင်းၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လူႉၵွႆၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵွႆၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ။မၢင်ႁိူၼ်း လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၵွၵ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇမူတ်းဢေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶၢႆႉၶူဝ်းၶွင်သင် ယမ်းပႅတ်ႈမူတ်း။ႁိူၼ်းဢၼ်လူႉၵွႆၼႆႉ တေဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်ၶႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်းသေ လင်ႁိူၼ်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလူႉၵွႆ( ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ)

လိူဝ်သေ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၼမ်ယဝ်ႉ သဝ်ၾႆးၾႃႉၸွမ်းၶႅပ်ႇတၢင်း လႄႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လူႉၵွႆၸွမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝတ်ႉၵျွင်းဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉသင်ႇႁဵတ်းဝႆႉ တႃႇပဵၼ်တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ။

Photo : ႁၢင်ႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်းသေ လင်ႁိူၼ်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇတီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းလူႉၵွႆ( ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ)

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈ လၵ်းၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉ လူမ်ႉသေ သၢႆၾႆးပေႃးယုင်ႈယၢင်ႈလူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ၺႃးလၵ်းၾႆးလူမ်ႉၽတ်ႉသႂ်ႇလႄႈ လင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ။ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝတ်ႉဝဵင်းၵွင်းႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸလွပ်ႈယၢဝ်းလင်ၼိုင်ႈ ၵျွင်းသွင်ထၢပ်ႈလင်ၼိုင်ႈဢေႃႈ လူႉၵွႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ  ထမ်ႇမရူင်ႇ( ႁူင်းထမ်း) သမ်ႉ မႆႉလူမ်ႉပူဝ်ႉသႂ်ႇဢေႃႈ ။ႁူဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆပႃး။ယဝ်ႉၵေႃႈ ထီးၵွင်းမူးတီႈဝတ်ႉဝဵင်းၼိူဝ်ႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢၵ်းတူၵ်းဢေႃႈ။သမ်ႉထႅင်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဢၼ် ၶူးဝႃးပေႃႈ သင်ႇႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၸွမ်းၽွင်ႈဢေႃႈၼၼ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇလူမ်းၽတ်ႉႁႅင်းၼႂ်းပီ 2023 တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 သေ ၵမ်းလိုၼ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းလူႉၵွႆၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

Photo : ႁၢင်ႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းႁႅင်းသေ လင်ႁိူၼ်းလႄႈ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇတီႈၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းလူႉၵွႆ( ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ)

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်လူမ်းႁႅင်းသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၵမ်ႈၽွင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢွင်ႈတီႈသွၼ်လိၵ်ႈ(ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ) တီႈဝတ်ႉမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၶၢႆႉတီႈယူႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ၼႆႉၵေႃႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇၵျွင်းသုင်းသွမ်း တီႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵျွင်းလူင် ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၽတ်ႉဢဝ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇ ၵွၵ်းပိဝ်ပႅတ်ႈတင်းလင်။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ လွင်ႈတႅပ်းမႆႉလၢၼ်းၽိူဝ် လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႃႇမႆႉထိူၼ်ႇၶိူဝ်း ၼမ်ႁႅင်းမႃးၵူႈပီလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ပေႃးမႆႈၵေႃႈမႆႈႁႅင်း ပေႃးၵတ်းၵေႃႈ ၵတ်းႁႅင်း ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆၵေႃႈ လူမ်းယႂ်ႇ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ဢွင်ႈတိႈယူႇသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ်မႃးၵူႈပီ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း