Wednesday, June 19, 2024

ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

Must read

ၽွင်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ  တီႈၼႂ်းသူၼ် မၼ်းၸၢႆး ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်း   ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆ တီႈၼႂ်းသူၼ် မၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး လုၵ်ႉၸဝ်ႉၵႂႃႇသူၼ်မွၵ်ႈယၢမ်း 4 မူင်းၼႆႉ ထိုင်မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆမၼ်းတီႈၼႂ်းသူၼ်၊ၺႃးပၢတ်ႇၶေႃးတၢႆဝႆႉယဝ်ႉ   ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆၼႆႉ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မႃးၶိုၼ်ႈၶူၺ် ယူႇဝႆႉတီႈ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၶူဝ်လမ်  ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းမူႇၸုမ်းလႂ်၊ ပဵၼ်ၽႂ် ႁဵတ်းသင်လႄႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈၼႆ။

“  ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ထုၵ်ႇပၢတ်ႇၶေႃးတၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းလီလီၶႃႈ။ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ (ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်း) ၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ မိူင်းပၼ်ႇ မႃးၶိုၼ်ႈၶူၺ် ယူႇတီႈၶူဝ်လမ်ၼႆႉၶႃႈ ။ ဢိင်ၼိူဝ်မၼ်းၸၢႆးၺႃးၶႃႈတၢႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇ ”- ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 ၼႆႉၵူၺ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းၸၢႆး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃး ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈ ၼႆ။

ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ မီးလုမ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ ပၵ်းသဝ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2012။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇတူၺ်းလူလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄၼႃႈလိၼ် လႄႈတႃႇတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈလႄႈၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉတႃႇၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးလင်တင်ႈလုမ်းတိူင်းသိုၵ်းမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်း  လႄႈၵူၼ်းၽၵ်းၵႃႇလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းမႃးယူႇသဝ်း သမ်ႉပေႃးၵိုၼ်းဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်ယူႇသေ ၊ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆ ၵေႃႈတိုၵ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းယလၶ ၶူဝ်လမ်ၼႆႉမီး တပ်ႉပႆလိၼ် တပ်ႉတိၼ်ဝႆး 16 တပ်ႉၵွင် ၊ ဢိၵ်ႇပႃး တပ်ႉငဝ်ႈပိဝ်ႇႁႃႇ လၢင်းၶိူဝ်း ၊ လွႆလႅမ် ဢိၵ်ႇ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇဢၼ်လူင်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆလၢႆဢၼ်။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ် လွင်ႈႁႅမ်ၵၼ် ယိုဝ်း ၵၼ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း၊ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်မႃးလိူဝ်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း