Saturday, September 30, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင် – ၶူဝ်လမ်ထႅင်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶိုၼ်းမီးၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။

SHAN/ ၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး

မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၼွင် မိူင်းသူႈ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး ၼမ်ႉၸၢင် ၶူဝ်လမ် ၵုၼ်ႁိင်း တႃႈၵေႃႈ မိူင်းပဵင်း ၵဵင်းတုင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း။

- Subscription -

သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းၼၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇ တႃႈၸၢင်ႉ မိူင်းတူၼ် ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်၊ ပႃးၸဵမ်သဵၼ်ႈတၢင်း ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် မိူင်းတူၼ် မိူင်းသၢတ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵဵတ်ႉလၢၼ်ႈ ၼမ်မႃးၵူႈတီႈ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် – ၼမ်ႉ ၸၢင် ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ 32 လၵ်းၼၼ်ႉ မီးၵဵတ်ႉၵူတ်ႇထတ်း 3 တီႈ။

 ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင် – ၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉဝႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် – ၶူဝ်လမ် တီႈၼိုင်ႈ၊ တီႈၶူဝ်တႃႈသၢႆး တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တၢင်းၽႄၼမ်ႉ ႁူး တီႈၼိုင်ႈ ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၶူဝ်လမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ်တင်ႈလၢၼ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈတႄႉ ပဵၼ်တီႈ ၶူဝ်တႃႈ သၢႆးၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ တိုၵ်ႉႁႃတင်ႈမႃး ဝၢႆးၶဝ်တီႉလႆႈၸုမ်း PDF ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ တေမီးမွၵ်ႈလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၺ်း။ တီႈလၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၶႃႈ လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး တေၵႂႃႇတီႈလႂ် မႃးၵၼ်လႂ်ၵေႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵႄႈသွင်ဝဵင်းၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 32 လၵ်းၵူၺ်း  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ပဵၼ် 3-4 တီႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၵႃး  ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

“တီႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉတႄႉ   မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈပႂ်ႉ၊ မၢင်ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇပႂ်ႉ၊ မၢင် ပွၵ်ႈမီးၵူၼ်းယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ် ဢမ်ႇထတ်းသင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ လႅပ်ႈတေပႂ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးယူႇ”-  ၵူၼ်း ၶူဝ် လမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၵူၼ်းမိူင်းၵူႈဝဵင်းၵူႈတီႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ မေႃယႃလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM  လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်။ ၵႃႈပဵၼ်ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယႃႉ/လိုဝ်ႈ ပႅတ်ႈမူတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးမွၵ်ႈႁၢင်လိူၼ်မေႊ ဝၢႆးလင် သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းမိူင်းယဝ်ႉသေ ၶိုၼ်းမီးႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈၶိုၼ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ   သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း  PDF ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ တင်ႈပႃးလၢၼ်ႇတႃႇ  ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းၵမ်ႈၼမ်။   

တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းၵႄႈ ႁူဝ်ပူင်း- တူၼ်ႈတီး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လၵ်း ၵူၺ်းၵေႃႈ မီးၵဵတ်ႉလူင် ၵူတ်ႇထတ်း 2 တီႈ။

တီႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ မီးသိုၵ်းငႃၵွင်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၸွမ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵူႈဝဵင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း