Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉမဝ်မၢင် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈဢမ်ႇမီး  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  သေၵေႃႉယဝ်ႉ  ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇမဝ်မၢင်။

ၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

တႄႇဝၼ်းတီႈ 1-4/5/2022 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးသေၵေႃႉယဝ်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇမဝ်မၢင် ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ် လွင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈမႆႈၸႂ်  တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉတူဝ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ သွၼ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႆၵွၼ်ႇၶႃႈဢိူဝ်ႈ။  မိူဝ်ႈ လဵဝ် ႁဵတ်းပွႆးပေႃးၵိုၼ်းလူင်ဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း ၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵိုၼ်းဝႃႈၵိုၼ်း။ ၵူၼ်းႁဝ်း ဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းသင် ဝႆႉဝႃႈတၢင်းပဵၼ် ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၼႂ်းလူၵ်ႈ(ၵမ်ႇၽႃႇ) ၼႆႉယဝ်ႉ ၸိူင်ႉၼႆၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ် ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽွင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇၵေႈၵူၼ်းၼမ် ပွႆးလၢမ်းၶႅၵ်ႇလီ ပၢင်ၸႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းတူမ်းပၢၵ်ႇသင်။   

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ယၢမ်းလဵဝ် ၵႂႃႇပွႆးလၢမ်းၶႅၵ်ႇလီ ပၢင်ၸႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵေႃႈ  ဢၼ်သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းတေမီး 5-6 ၵေႃႉၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း။ လီမႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပႆႇႁၢႆ တၢင်ႇဝဵင်းတၢင်ႇ မိူင်းၵေႃႈ  တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵၼ်ယူႇ လွင်ႈၼႆႉ လီဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၸႂ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် 29/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် 4/5/2022 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 6,200 ပၢႆ၊ လူႉတၢႆ 90 ပၢႆ ၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်တုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႇတူမ်းသူပ်းသင် ယူႇမဝ်မၢင်ၵၼ်  ။

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ် တီႈၶူဝ်လမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်သင်ၵၼ်ယဝ်ႉ မီး ဢမ်ႇမီးဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၵၼ် ၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၼႆ ဝႆႉမဝ်မၢင်ၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းတၢင်းသေ သင်ၽႂ်ပႆႇလႆႈသမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆ ၺွပ်းသမ်းပၼ် ၵမ်းလဵဝ်။ တေႃႈလဵဝ် လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းသမ်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီး 27 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး မိူင်းတႆး 1 ၵေႃႉ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယူႇၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ တိုၵ်ႉမီးယူႇၵူႈဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ 9700 ပၢႆ။ ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်း ၊ မိူၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈမီးယူႇၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း