Thursday, May 30, 2024

တီႈၶူဝ်လမ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႂ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇၵၢတ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ

Must read

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးလႆႈႁိမ်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် သၢဝ်းဝၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးသိုဝ်ႉမႃးၶၢႆ ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/8/2021။

Photo Kholum Youth- ၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢၼ်မႂ်ႇဢမ်ႇမီးယဝ်ႉလႄႈ ၵၢတ်ႇဝဵင်းၶူဝ်လမ် တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 19/8/2021


“ယၢမ်းလဵဝ်တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢမ်ႇမီးလႆႈဝူင်ႈ သွင်ဝူင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵၢတ်ႇၵေႃႈၶိုၼ်းတႄႇပိုတ်ႇပၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶႃႈ။ ပိူၼ်ႈပႆႇႁတ်းမႃးသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼမ်။ တီႈၶူဝ်လမ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵူၼ်းတၢင်ႇဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵုၼ်ႁဵင် – ၵႃလိ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်မႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးယူႇၽွင်ႈ ”– ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶူဝ်လမ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

- Subscription -


ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ တေလတ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပႆႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လတ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၵႂႃႇမႃး။ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉတႆႇသဵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်းသေၵႂႃႇမႃးယူႇလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။


ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းမႃးၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတင်းမူတ်းမီး 50 ပၢႆ။ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉမီး 2 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉယၢမ်းလဵဝ်ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈသေ လူင်းႁူင်းယႃ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းမူတ်းယဝ်ႉလႆႈႁူႉၸွမ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတီႈၶူဝ်လမ် ၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁွပ်ႈသၢမ် ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 80 ဝၼ်းၼႆႉ မီးႁိမ်း 25000 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီး ႁိမ်းၸမ် 1000 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ Covid Operation Team ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း