Saturday, June 22, 2024

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ တေသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈၼွၼ်းမႂ်ႇပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ထိုင်မႃးၼႆႉ ၾူၼ်ႁူဝ်ႈၾူၼ်ထိပ်ႇ တီႈယူႇတီႈၼွၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၼွၼ်းမႂ်ႇလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်းၸွႆႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo : ဢွင်ႈတီႈၼွၼ်းမႂ်ႇ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႈသၢင်ႈယူႇတီႈ ႁၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလွမ်ႉ

ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ၾၢႆႇၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄ့ၵေႃႈ တီႈၼွၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆ့ ၽူၼ်ႁူဝ်ႈလူမ်းထိပ်ႇ သဝ်မၼ်းၵေႃႈသမ့်ပဵၼ်သဝ်မႆ့ပူၵ်ႇသေၵေႃႈ မၼ်းၵိူင်းၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ သင်ဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼၼ့် လူမ့်ၵႂႃႇတႄ့ၵေႃႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇမီးတီႈၼွၼ်းၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄ့တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈယဝ့်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်သွင်လိူၼ်ၼႆၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

တႃႇတေႁဵတ်းတီႈယူႇတီႈၼွၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်းတင်းၼမ် ။ ၸဵမ်ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်း လဵၵ်း၊ မၢၵ်ႇဢုတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇ  ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တႃႇတေယဝ့်တူဝ်ႈၼၼ့် မၼ်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉငိုၼ်း ထႅင်ႈမွၵ်ႈ ႁႃႈသိပ်းသႅၼ်ပျႃးၸိူဝ်းၼႆ့ ။  လူဝ်ႇသိုဝ့်လိၼ်ယၢင်ၵေႃႈသိုဝ့် လူဝ်ႇသိုဝ့်လဵၵ်းၵေႃႈသိုဝ့် လူဝ်ႇသိုဝ့်သၢႆး ၵေႃႈသိုဝ့် လူဝ်ႇသိုဝ့်မၢၵ်ႇဢုတ်ႇၵေႃႈသိုဝ့် ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ တိုၵ့်မုင်းလဵၵ်းမၼ်းယဝ့်ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ သဝ်မၼ်းတႄ့ ပူၵ်းယဝ့် ၵိုတ်းတွၼ်ႈဢၼ်လူဝ်ႇသႂ်ႇၽၵ်းတူႁူးလႅင်းမၼ်း သိူဝ်ႇပိုၼ့်မၼ်းၶပ့်ၽႃမၼ်းၸိူဝ်းၼႆ့ဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၼွၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်သၢင်ႈမႂ်ႇၼႆႉ တၢင်းယၢဝ်းမီး 50 ထတ်း တၢင်းသုင်မီး 20 ထတ်းသေ တေဢၢၼ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းလိူၼ်သွင်လိူၼ်ၼႆႉ ။ တႃႇႁႂ်ႈၸဵဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆ ယိုၼ်ႈလူႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်မႃး ယူႇၵိၼ်ၼွၼ်း ၊ ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ့်ၼႆ့ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ပေႃႈမႄႈဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်ၵမ်ႉထႅမ်လႆႈ ။ မၢင်းၸိူဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင့်ယၢၼ်းလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းၶွပ်ႇဝဵင်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း