Wednesday, July 17, 2024

ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေလူတ်းယွမ်းတွၼ်ႈၵၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇ

Must read

ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တိုၵ်ႉလၢမ်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ  တၵ်းလႆႈ မူၼ်ႉမႄးလၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ လူတ်းယွမ်းၵၼ်ႁဵၼ်းၼႂ်းပပ်ႉႁဵၼ်း  ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းမႃးတင်ႈတႄႇလိူၼ် မၢတ်ႉၶျ်မႃးတေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉသ် ယၢမ်းလဵဝ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈယင်းပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ႁဵၼ်း။ တႃႇၸၼ်ႉသုင် (ၸၼ်ႉ  9-10) တႄႉပိုတ်ႇပၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။

- Subscription -

ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃမိူင်းတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၵူႈႁူင်းႁဵၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ပိုတ်ႇသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၵူၺ်းၼႆသေတႃႉ ၼိုင်ႈႁွင်ႈ ဢမ်ႇပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇလိူဝ် 20  ၵေႃႉလႄႈ လႆႈၸႅၵ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းပၼ်ၵၼ်သေႁဵၼ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁဵၼ်းတွၼ်ႈၼႂ် ၵမ်ႈၽွင်ႈတွၼ်ႈဝၼ်း။ မၢင်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ပၼ်ႇၵၼ်ပဵၼ်ဝူင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးမီးၼမ်။တၵ်းလႆႈၸတ်းမေးၵၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း(လၵ်းသုတ်ႇ) တႃႇၶိုၼ်းယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပၼ်ၸၼ်ႉသုင်ၵူၺ်း။ ပေႃးလွင်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းပၼ်ႇၵၼ်လႆႈလီယဝ်ႉၸင်ႇတေပိုတ်ႇပၼ်ၸၼ်ႉၵၢင် လႄႈၸၼ်ႉငဝ်ႈ။  ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် (ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း) တႄႉ ယင်းပႆႇပၼ်ပိုတ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇၶဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုၼ်း ႁင်းၽႂ်မၼ်း။

ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး  ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽႄ ၸၼ်ႉသုင် တႃႇ 184 လင် ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တေဢၢၼ်းပိုတ်ႇၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆသေတႃႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈႁိုဝ်ထႅင်ႈ။

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၸမ် 400 ယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  မႆႈၸႂ်၊ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း။

ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  16/4/2020  ဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 1/8/2020 မႃး သမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 15 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 /8/2020 ၼႆႉ လိုၼ်းသုတ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 16/8/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 30 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း