Wednesday, July 17, 2024

ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 40 ပၢႆ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူတ်ႇႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်းမီးၵႂႃႇ 40 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

ထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈမီးၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ်၊ မီးပႃးၵူၼ်းလူႉတၢႆလႄႈ ၸဵမ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း မူတ်း၊ ၵၢတ်ႇ ၵေႃႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးယဝ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈ။ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ၼိူဝ်ႉပႃ ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၸၢႆႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊမတီႊၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်း မူတ်းမီးၵႂႃႇ 40 ပၢႆယဝ်ႉ။ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ တင်းသွင် လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႂ်း လိူၼ်ၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉသေ လႆႈၶႂၢင်ႉ လူင်းႁူင်းယႃတႄႉ မီးၵႂႃႇ 10 ၵေႃႉပၢႆယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႈတူႈ ၵူႈသဵၼ်ႈသၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မႃး တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

တႃႇတေၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ (1) သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းတူမ်းၶူႈၼင် (2) ၵႆႉလၢင်ႉမိုဝ်း (3) ဢမ်ႇၵႂႃႈတီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈၵိုၼ်း (4) ပေႃးဢႆ/ၸၢမ် ႁႂ်ႈတူမ်းသူပ်းတူမ်းၶူႈၼင် (5) ယႃႇၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸေႃႉ ယႃႇၵိၼ်ၼမ်ႉႁူမ်ႈၵွၵ်း (6) ပေႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတိတ်းဢိူမ်ႈမႅၼ်ႈ ၽူႈထၢင်ႇထိူမ်မီးတၢင်းပဵၼ်ၸိုင် ႁႂ်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉလၢႆႈၶူဝ်း ဢဝ်ၼမ်ႉဢုၼ်ႇသႂ်ႇၵိူဝ်ပူၼ်ႈပၢၵ်ႇပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း