Saturday, July 13, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 100 ပၢႆ

Must read

 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ တေသမ်း ယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်  တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းသႅၼ်ပၢႆၼႆလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ယၢင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ တႄႇသမ်းၶဵမ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ။

သမ်းဝၵ်ႉသိၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းမိူင်းယၢင်း
ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းယၢင်း/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်းတႄႇသမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/10/2021  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႄႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း သမ်းၶဵမ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ်   လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ဢႃယု 12 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်  တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း  တႃႇမွၵ်ႈ 160 ၵေႃႉ ။  သမ်းပၼ်ယႃႈယႃမိၵ်ႈ Sinovac  ။

- Subscription -

ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈ မိူင်းယၢင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တႄႇသမ်းၶဵမ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူဝ်ႈဝႃးမႃးၶႃႈဢေႃႈ  ။ လႆႈယႃႈယႃ Sinovac ၶႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉတႄႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ(ၶဵမ်ထီႉၼိုင်ႈ) တေဢၢၼ်းသမ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉမူတ်းမူတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈ (ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ) ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သမ်းဝၵ်ႉသိၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းမိူင်းယၢင်း
ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းယၢင်း/ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်းတႄႇသမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 12 ၶူပ်ႇ ထိုင် 18 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။

“ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈမိူင်းယၢင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵွၼ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း တေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၵၼ်ၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၸွမ်း ႁၼ်လီၸွမ်းသေ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ်ယဝ်ႉ ပေႃးလူင်းလၢႆးယဝ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇတေသမ်းပၼ် ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ် သင်ဝႃႈသမ်းယဝ်ႉ တေလႆႈၶႅၼ်ႈၵၼ် 28 ဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ်သေ ၸင်ႇတေသမ်းထႅင်ႈၶဵမ်ထီႉသွင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်တေလႆႈသမ်းၶဵမ်ယႃႈယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမီး သႅၼ်သွင်ပၢႆ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ 2,500 ပၢႆ။ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမီး 488 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၸိူဝ်းပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉတီႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပၺ်ႇၺႃႇသမ်ႉမီး 131,402 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း