Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး Lockdown ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ

တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4  မီးၵူၼ်းၸပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်းသင်ႇ  Lockdown ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်း  ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးထႅင်ႈတင်းဝဵင်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းလႃး သင်ႇပိၵ်ႉ Lockdown ဝဵင်းတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:30 မူင်း   ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ တေၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵူႈၵေႃႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

 တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း (တၢင်းပဵၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉ ရႃႇသီႇ) ၵၼ်ၼမ်။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး  ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းၼမ် မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ႁႅင်း ထိုင်ပေႃးလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ   ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယုယႂ်ႇ။ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵဵင်းမႆႇ တေထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တေလူင်းပိုတ်ႉတီႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ၽႂ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းသင် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2021 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း ထိုင် 15:30 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမီးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/9/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 52 တူၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 52 တူၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2021 သင်ၶၸဝ်ႈ111 တူၼ်  ၵပ်ႉပီႇယ 4 ၵေႃႉ  တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ထူပ်းၵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း   52 တူၼ်   ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 50 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 55 တူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-13/9/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈဝတ်ႉၶမ်းမုင်ႈသႃႇ၊ ဝတ်ႉၼိူဝ်လွႆၽြႃးလႄႈ ဝတ်ႉတူၼ်ႈ ႁုင်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 50 ပၢႆ

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 50 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/9/2021 ၼႆႉ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸေႃႉ၊ မၢၼ်ႈၶႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ႁိူၼ်းလဵဝ်တၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် တၢႆ  3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးဢွင်ႇ ဢႃယု 38 ပီ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လႆႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်း လၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီ

 ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိၵ်ႉဝႆႉတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊   ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၽၵ်းၵေႃႈၶၢႆဢမ်ႇလီ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၽၵ်းၵမ်ႇၸွၼ်း 10 မတ်ႉၼႆႉ ၶၢႆလႆႈ 3-4 မတ်ႉၵူၺ်း။...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တႄႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇၵိၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း 2,340 ပၢႆ လူႉတၢႆ 40 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ဝဵင်းမိူင်းသူႈၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 10 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီး 300 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 300...

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မွၵ်ႈ 80

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 79 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ   ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈတေ Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၵုမ်းၵမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်း  မီး ထိုင် 240 ပၢႆ လူႉတၢႆ 20 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ 19...

ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 21 ၵေႃႉလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 21 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ် 3 ၵေႃႉ   ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2021 ၼႂ်းဝၼ်းၵၢတ်ႇၽိတ်ႈ/ ၵၢတ်ႇၸၢႆႇ/ ဝၼ်းတုမ်းၵၢတ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 10 ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 265 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 10 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/9/2021 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ႉတီႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။  ႁၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img