Saturday, May 25, 2024

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း

Must read

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမီးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to NNLKO- ႁၢင်ႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တူၺ်းလူလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/9/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယိင်း 7 ၵေႃႉလႄႈ ၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းသီၼူၼ်း မေႃယႃလုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈမႃး ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 62 ပီ လႆႈလူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉဢွၵ်ႊသိၼ်ႊၸိၼ်ႊတူၵ်းႁႅင်း မိူဝ်ႈဢဝ် မႃး ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 50 % ၼႆႉ။ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  မီး 35 % သေ လႆႈလူႉၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14 သမ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆယူႇလီၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ  ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ  ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း ၵူၼ်းပဵၼ်မီးၵႂႃႇ 198 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်တိုၵ်းယူတ်းယႃဝႆႉၼႆႉ တႃႇ 7 ၵေႃႉ လႆႈၸႂ်ႉဢွၵ်ႊသီႊၸိၼ်ႊၸွႆႈႁၢႆၸႂ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵမ်ႈၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းပၼ်ႇၼႆႉ လႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဝႆႉႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၵႃး လၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်း ၽႄႈဝႆႉၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇ ဢွၵ်ႇပိူင်ၾၢင်ႇႁၢင်ႈမၼ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ”-  ၼၢင်းသီၼူၼ်း မေႃလုမ်းလႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 198 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 116 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 80 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသမ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14 ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ်မီး 239 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး၊ ယႃၶႅၼ်း 219 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 20 ၵေႃႉ ၼၢင်းသီၼူၼ်း မေႃယႃလုမ်းလႃး ၵူၼ်းပဵၼ် တၢင်ႇဝႆႉ ၼိူဝ်ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း