Friday, March 1, 2024

ပီၼႆႉ မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၶႆၼိူၺ်း ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

Must read

ပီၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇလီလႄႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈႁိုဝ် မၢၵ်ႇၶႆၼိူၺ်း ဢၼ်ၽုၵ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼမ် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်း ။

မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇတီႈဢၼ်မီး ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၵတ်းယဵၼ်၊ တီႈၼမ်ႉၼၢႆးဢွႆမူၺ်ၵၢမ်ႈ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ- “ပီၼႆႉ ၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇမၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းၵတ်းသမ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ၶၢဝ်းၾူၼ်သမ်ႉမႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇပူင်း။ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လိူင်ႇမၢၵ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်သုမ်းတိုၼ်းလၢင်း – ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႆႈသႂ်ႇၾုၼ်ႇသႂ်ႇထၢတ်ႈလုမ်းလႃးဝႆႉလီလီ ငိုၼ်းတိုၼ်းတူၵ်းၼမ်” – ဝႃႈၼႆ။

ပီၵၢႆၽွင်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းလီ- ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႈယႂ်ႇသေတႃႉ မွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈႁူဝ်ဢၼ်လႆႈၶၢႆၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇတဵၵ်းၵႃႈၶၼ်ပဵင်းပီၼႆႉ။ ပီၵၢႆမၢၵ်ႇၶႆၼိူၺ်း လုၵ်ႈယႂ်ႇၼိုင်ႈလုၵ်ႈလႆႈၶၢႆ 1800 ပျႃး လုၵ်ႈလဵၵ်ႉ လႆႈ 700 ပျႃး။ပီၼႆႉတႄႉလုၵ်ႈယႂ်ႇၵူၺ်းလႆႈ 1000 ထိုင် 1200 ပျႃးၵူၺ်း။ လုၵ်ႈလဵၵ်ႉသမ်ႉပၼ်ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ 200 ပျႃးၵူၺ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ – ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မၢၵ်ႇၶႆၼိူၺ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ပီၵၢႆ သူင်ႇၶၢႆ မိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း၊ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ လႄႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး။ ပီၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းလႂ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉၼွၵ်ႈလိူဝ်မၢၵ်ႇၶႆၼိူၺ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မၼ်းဢႃႇလူး၊ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ ၽၵ်းၵၢတ်ႇမွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပီၼႆႉ ၶၢႆယၢပ်ႇ လႆႈၵႃႈထုၵ်ႇၵႃႈပေႃး။ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ်သိုဝ်ႉၸႂ်ႉသမ်ႉၵႃႈယႂ်ႇၵူႈဢၼ် ၸဝ်ႈသူၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း