Friday, March 1, 2024

ပၢင်တိုၵ်း 1027 ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်သုမ်း 500 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ

Must read

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ သုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ 105 လၵ်းလႄႈ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉၵိုတ်းၵၢၼ်ဝႆႉလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။

Photo by – Sai Khin Maung/ ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ

ဢိင်ၼိူဝ်ႁွင်ႈၵၢင်ၾၢႆႇၵႃႉၶၢႆလႄႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ ပီ 2023-2024 ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉ 105 လၵ်းမူႇၸေႊၼႆႉသေ ၵႃႈၶၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၽတ်ႉၽဵင်ႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်မီး 211 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ၊ ပေႃးမႃးၽတ်ႉၽဵင်ႇတူၺ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၵႃႈၶၼ်မီး 7 လၢၼ်ႉ တေႃႊလႃႊ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇတႄႉ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမီး 100.42 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ ၽတ်ႉၽဵင်ႇၼိုင်ႈဝၼ်းၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၼႆႉၵႃႈၶၼ်မၼ်းမီးယူႇ 3.34 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ သုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တင်း 2 တီႈၵိုတ်းၵႂႃႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵိုတ်းၵႂႃႇတႃႇငိုၼ်း 10 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ။ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းၸမ် 2 လိူၼ်ၼႆႉ သုမ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ 500 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊယဝ်ႉ -ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေတႄႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းတီႈ 14 ထိုင် 24 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇတေႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းၵူၺ်း ၵုၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶၢႆဢွၵ်ႇၸူးမိူင်းၶႄႇ တီႈသုၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇတီႈလဵဝ် 6 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ၊ ဢၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉတႃႇမႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ် 23.11 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊလႄႈ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၶႄႇၶၢႆၶူဝ်းတေႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ဢၼ်မၢၼ်ႈၶၢႆတေႃႇၶဝ်ယူႇမွၵ်ႈ 3 ပုၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းၶႄႇ လိူဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ – ၸဝ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈထတ်းသၢင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉပၢင်တိုၵ်းယိင်ႈၶႅၼ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ 105 လၵ်း ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႆၵူၼ်းၵႃႉလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း