Monday, May 20, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ/ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼမ် တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

Must read

 တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း (တၢင်းပဵၼ်ၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉ ရႃႇသီႇ) ၵၼ်ၼမ်။

Photo Langkho DOPH-ႁၢင်ႈ ႁူင်းယႃ လၢင်းၶိူဝ်း

တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉမႃး  ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း  ၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းၼမ် မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ႁႅင်း ထိုင်ပေႃးလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ   ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယုယႂ်ႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 3 – 5 ၶူပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယုယႂ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တီႈႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း) တီႈလၢင်းၶိူဝ်း မီးသၢမ်တီႈ ၊ တင်းသၢမ်တီႈၼႆႉ ၵူၼ်းပေႃးတဵမ် လူင်ဝႆႉ ၵူႈၼႂ်ၵူႈၶမ်ႈ ။ တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်   ထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇၼႄမေႃမီးဝတ်းဢႆ ၼႆၸိုင် ၶဝ် တေပၼ်ယႃႈယႃမႃးၵိၼ်တႃႇ 3 ဝၼ်း။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်တႅၵ်ႈတူၺ်းတီႈမိုဝ်း မီးတုမ်ႇလႅင်ဢွၵ်ႇမႃးၸိုင် ၶဝ်ႁႂ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ၵမ်းလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ၸွမ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေၸပ်းမႃး ၸွမ်းတူဝ်သတ်း  ယုင်းလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“တီႈၼႆႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၼႆ တေၸပ်းၵၼ်တင်းႁိူၼ်းတင်းယေး ။ ၵမ်ႉၵေႃႉႁၢႆ ၵမ်ႉၵေႃႉပဵၼ် ။ ပိူင်လူင် မၼ်းတေပဵၼ်ဝတ်း ဢႆၵွၼ်ႇ။ လၢၼ်ၶႃႈပဵၼ်ၼႆႉ ဢဝ်ၵႂႃႇၼႄႁွင်ႈယႃသေ လႆႈႁပ်ႉယႃႈယႃမႃးၵိၼ် တႃႇ 3 ဝၼ်း။ ပေႃးၵိၼ်ယႃႈယႃ မွၵ်ႈ 2-3 ဝၼ်းယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸင်ႇလူတ်းယွမ်းမႃး ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၼ်ၼမ်  ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ  ပဵၼ်ဢႆ၊ ဝတ်း၊ ၵူၼ်ႉမူၺ်ႈလႄႈ ၼၢဝ် (မီးလူမ်းမႆႈ)။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မႃးၸွမ်းယုင်း ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်မီးႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်တဵမ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸၢင်ႈယူတ်းယႃ လႆႈ လီငၢမ်းသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လဵၵ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ် ၼၼ်ႉတႄႉ သင်ဝႃႈယႃဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၸိုင် လီမႆႈၸႂ် ၸၢင်ႈထိုင်ဢသၢၵ်ႈသၢႆၸႂ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း