Thursday, July 25, 2024

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း

Must read

ဝၼ်းထီ့ 12 တင်း 13 လိူၼ်February ၼႆ့ ၽူႈၵွၼ်ပွၵ်ႉယွမ်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် တႄႇၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆမုင့်ႁေႃႁိူၼ်းၵူၼ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ ၼွင်တယႃး၊ သီႇၵိပ်ႇ ၊ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ လႄႈ တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းၼႆ့ ။ 

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ၾၢႆႇဢုပ့်ပိူင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့  သင်ပၢႆႈ တေၺႃးတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းၼႂ်း ၼႃႈႁိူၼ်းၵေႃႈ တေၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၸွမ်း။ လိၼ်/သူၼ် ႁႆႈၼႃး ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ တေၺႃး ယိုတ်းဢဝ်လၢႆ – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆ့ ၸုမ်းသိုၵ်းပျီႇတူ့ၸိတ့်ပဢူဝ်း(PNO)  တဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆလၢႆတီႈ ။

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – ဢမ်ႇၵွမ့်ၵႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်းၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၢင်းသႃး ၊ ထၼူ့ လႄႈ တွင်ႇလိူဝ်း(တောင်ရိုး) ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ ၺႃးတီ့ၺွပ်း  ႁွင့်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်း ။ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇ တီႈၼႃႈသိုၵ်းသေ လူ့တၢႆၵေႃႈမီး ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၾၢႆၶုၼ် ၊ ပၢင်လွင်း ၊ သီႇသႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆ့ယူႇ – ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းဝဵင်း တူၼ်ႈတီးၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 14 ၼၼ့် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့် သေႃႇသူၼ်းၸွမ်းၼႂ်းပွၵ့်ၼႂ်းၵိဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ တီႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ့် – ဝႃႈၼႆ ။ ႁူဝ်ၼပ့်ၵူၼ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆ့  မီး 4 သႅၼ်ပၢႆ ။

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇၸႂ့်တိုဝ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယဝ့် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၼပ့်ႁူဝ်ႁဵင် – ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယွၼ်းဝီႊသႃႊတႃႇဢွၵ်ႇမိူင်း တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ။ထိုင်တီႈလုမ်းတၢင်ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေႁပ်ႉဝၼ်း 400 ၵေႃႉၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း