Monday, June 17, 2024

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ

Must read

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉၽိတ်းမေႃးၵၼ် လွင်ႈ တေႃႉၶူဝ်းသူၼ် ဢွၵ်ႇၶၢႆတၢင်ႇဝဵင်း။

ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင် 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသုတ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ၾၢႆႇ PNO ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင် တၢင်ႇၶဝ်ႈၶႄႇမႃး တေတေႃႉၵႂႃႇၶၢႆတၢင်းတူၼ်ႈတီး – ႁူဝ်ပူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်ဝႃႈ  တေ ၵႂႃႇလႂ်၊ တေၵႂႃႇႁဵတ်းသင်၊ ယွၼ်းတူၺ်းပႃးမၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇ (မၢႆၾၢင်) ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ ထိုင်တီႈထဵင်မေႃးၵၼ်သေ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်းၼၼ်ႉ လၢၵ်ႈၵွင်ႈၸမ်ႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢီးလူမ်းႁႃႉ တေ ၸႂ်ႉၼင်ႈႁႃႉဢမ်ႇႁူႉ ၶဝ်ဢဝ်ၽႃႇတိၼ် ၸမ်ႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ။ လွင်ႈထုပ်ႉပေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇသေ ပွႆႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ထူဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝၢႆႇႁူဝ် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း။ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈသႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တေမီးဢႃယု 40 ပၢႆ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 50 ၼႆယဝ်ႉ။

“လွင်ႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်း ၽိတ်းသင် တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇမႃးႁႃလဵင်ႉတွင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇတႄႉဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ မႃးပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢၼ်မႃးပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင်ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင်ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသုတ်း တေမီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းသီႇ သႅင်ႇ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 5 လၵ်း။

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသုတ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၶဝ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၼႆႉ ၶဝ်တေယွၼ်းတူၺ်းမၢတ်ႇပူင်ႇတိၼ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းၼႆ ၶဝ်တေတီႉၺွပ်းဢဝ်ဝႆႉၵမ်းလဵဝ် ၸဵမ်ၵူၼ်းၸဵမ်ရူတ်ႉၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈဝၢၼ်ႈ လိၼ်လႅင်ၼႆႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉမႃးပႂ်ႉပႆႇႁိုင် တေမီး 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ။ တီႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်မႃးပႂ်ႉမီး 3-4 ဝူင်ႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ PNO ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၵႂႃႇမူၵ်းၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ ပေႃးၵၢင်ဝၼ်းသမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်း ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA လႄႈ PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵုမ်းၵမ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO သမ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇ – ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း။ ၵူႈဝၼ်းၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်သေ ၵႆႉပွႆႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်း – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈလၢတ်ႈ။

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ – ႁူဝ်ပူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်မွၵ်ႇမႆႇ – တူၼ်ႈတီးလႄႈ မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း