Thursday, May 23, 2024

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး Lockdown ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ

Must read

တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4  မီးၵူၼ်းၸပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်းသင်ႇ  Lockdown ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်း  ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးထႅင်ႈတင်းဝဵင်း။

Photo: ၸၢႆးလၢဝ်/ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းလႃး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းလႃး သင်ႇပိၵ်ႉ Lockdown ဝဵင်းတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:30 မူင်း   ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ တေၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၵူႈၵေႃႉ NDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။    

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ။   ၵူတ်ႇထတ်း ၼမ်ႉမုၵ်ႈ/ ၼမ်ႉလၢႆးပၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပႃးၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇဢၼ်မႃးယူႇသဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းလႃး တင်းမူတ်း။   ၸဵမ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၵေႃႈထုၵ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉတင်းမူတ်း။ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီတင်းမူတ်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 တေဢွၵ်ႇပၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉယင်းပၼ်ၾၢင်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၽွင်း  Lockdown ဝဵင်းဝႆႉၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း  တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း သေ ၶိုၼ်ႈ ၵႃႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၊ တေဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၶူဝ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈၵႃႈယႂ်ႇၵႃႈပႅင်း၊  သင်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တေဢဝ်လိူင်ႈ(ၸွႆးတြႃး) ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယႃႇယုမ်ႇၶၢဝ်ႇပွမ်/ ၶၢဝ်ႇၽိတ်း ၊ ယႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ၶေႃႈမုလ်း ၶၢဝ်ႇသၢၼ်ႇ ဢၼ်ၽိတ်း၊ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပႂ်ႉထွမ်ႇၶၢဝ်ႇ  တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ၼႆႉ တေပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပွင်ႇလႅင်းၸူးထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီၼႆႉဝဵင်းမိူင်းလႃး လႆႈလွၵ်ႊတၢဝ်ႊ ဝဵင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ 3 ပွၵ်ႈပႃးၼႆႉယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း