Saturday, May 25, 2024

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇႁႃႁဵပ်း

Must read

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ် ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းႁႃၼေႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo: ၼႂ်းဢိူင်ႇသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2022။ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၊ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၽေး၊ ၺႃးသင်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉတႄႉတႄႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆးၶဝ် ၵူၼ်းၵႂႃႁႃၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၶဝ် ၵႆႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵေႃႈမီး ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇတဝ်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉသေ ၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉၵေႃႈမီး  သုၵ်ႉယုင်ႈၼႃႇၶႃႈၼႂ်းပီၼႆႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈတုၵ်ႉၶဢေႃႈ။  ၵူႈပွၵ်ႈဢမ်ႇမီးၶႃႈလူင်လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။  ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ထုင်ႉၾၢႆႇႁွင်ႇပၢင်လူင်ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇၽဵဝ်ႈပၼ်ယူႇ။ ၽွင်းယၢမ်းၼင်ႇၼႆ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ဢဝ်ၽၵ်းဢဝ်ယိူဝ်ႈမႃးၶၢႆ။ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း၊ ၸွမ်းထိူၼ်ႇၵေႃႈႁႂ်ႈၾၢင်ႉၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။  

ဢိူင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ ဢိူင်ႇသၼဵၼ်း ဢိူင်ႇသႁွင်း ဢိူင်ႇႁၢႆးၼၢင်း ဢိူင်ႇတၢၼ်ႇဢႄ  ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း