Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵေႃႉလူင်းမိုဝ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈဝူဝ်း

Must read

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ဝဵင်းၵေးသီး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႉဢၼ်လူင်းမိုဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၽၼ်းလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ထိုင်တီႈလႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo: SHRF/ လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ၵူၼ်းၵေးသီး ၵေႃႉၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇၶေႃး မိူဝ်ႈ 31/8/2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ဢႃယု 67 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢဝ်ဝူဝ်းၵႂႃႇလဵင်ႉၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢင်ႈယိုဝ်းဝူဝ်းမၼ်းလႄႈ မၼ်းၸၢႆးၶဝ်ႈႁၢမ်ႈ ထိုင်တီႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 131  –  3 ၵေႃႉ ၽၼ်းၶေႃးမၼ်းၸၢႆးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းလႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်၊ လႆႈယဵပ်ႉ 40 ႁွႆးပၢႆ။

- Subscription -

 ၽွင်းလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း မီးတီႈႁူင်းယႃ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၼ် ၵႃႈယူတ်းယႃ 1 သႅၼ်ပျႃးၵူၺ်း ၊ လွင်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉ ၊လုၵ်ႈလၢင်းဝႃႈ  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ပဵၼ်ထမ်း။

ၵူၼ်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၶႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ ႁဵတ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ တေႃႇပိူၼ်ႈ ၵတ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၢႆ ၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးထိုင်ဝႃႈ လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းတၢႆၼႆၵေႃႈ တၢႆလၢႆလၢႆ ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။   မၼ်းပဵၼ်လၢႆးတဵၵ်းတဵင်ၵၼ်ၵူၺ်း။ တေဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လၢႆ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ လၢႆးႁဵတ်းၶဝ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းၼႆႉ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ 9 ဝၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸႂ်း 2 ပွၵ်ႈ ၊ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၸွႆႈ 5 မိုၼ်ႇပျႃး။  ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ်ပေႃးၼပ်ႉတႄႉတႄႉၸိုင် တေသဵင်ႈၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်ပျႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢီးလူႁၼ်ၸႂ်သေလႄႈ ဢမ်ႇမၵ်းၶၢၼ်းသင်တီႈလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း။ မၼ်းၸၢႆးသုၵ်ႈမိုဝ်းမေႃယႃၶဝ်မႃး 5 မိုၼ်ႇပျႃးၵူၺ်း – ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၶဝ်ဝႃႈ ၶဝ်ၺွပ်းၵူၼ်းၶဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ တေဢဝ်လိူင်ႈ ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ် လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ် ၺွပ်းတႄႉႁႃႉ ဢမ်ႇၺွပ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းလူး။ ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် လွင်ႈၽဵင်ႇ ပဵင်း ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉ တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ။ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၵေးသီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းယူႇလီယဝ်ႉလႄႈ လႆႈမႃးယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ  1 ဝူင်ႈ  1 ပွၵ်ႈ  တေလႆႈၵႂႃႇၸူးမေႃယႃသႂ်ႇယႃႈယႃပၼ်လႄႈ တၵ်းတေလႆႈၸႂ်ႉငိုၼ်းတွင်းထႅင်ႈလႄႈပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   3 ၵေႃႉ ဢၼ်ၽၼ်းလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈတပ်ႉၶလယ 131 ၊ ပဵၼ်တပ်ႉဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇ သိုၵ်း ၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင် ။ ၵွပ်ႈၼႆထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ၊ ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း  ၵူၼ်းၵေးသီးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း