Friday, May 31, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႆးပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၵူႈႁူးလႄႈ တႆးပၢႆႈၽေး ၼပ်ႉႁဵင် တူၵ်းၵိၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတေဢမ်ႇၽႄႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆး ၵူႈႁူး ၵူႈတၢင်းလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်ႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ တင်ႈတႄႇၽွင်းႁူဝ်လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင်သင်ႇ ႁႂ်ႈၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် 10 ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးသၢပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ။...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃသဵင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် (60) ဝၼ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႄႇလူင်းႁႃသဵင်လႆႈယဝ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇ TNP တဢၢင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁႃသဵင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ...

ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလၢႆဝဵင်း ပႃးၵဵင်းတုင် ပိၵ်ႉတၢင်းၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း - ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိၵ်ႉတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း။  ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉႁိူၼ်း လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၶူဝ်းၶွင် ၼမ်မႃး

ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်း၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉသမ်ႉဢွၵ်ႇသွၵ်ႈ ယႃႉႁိူၼ်း ယႃႉယေး ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ၊ လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ထပ်းၵၼ်မႃး။ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃး ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉတဝ်၊ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်း...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ ပီၼႆႉ တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉၽူႈတိုဝ်းၵမ်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ တီႈတိုဝ်းၵမ် တိူၵ်ႈၵမ်မထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း/ သႃသၼႃ မၢၼ်ႇဢွင်ႇ  ဢၼ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းပဵၼ်ငဝ်ႈၼၼ်ႉ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇႁပ်ႉ ယေႃးၵီႇ ၽူႈတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်း ဝႃႈၼႆ။ တိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇႁပ်ႉယေႃးၵီႇ ၽူႈတိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်း မႃးၵူႈပီ၊ ၼိုင်ႈပီ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉ လိူၼ်ၵဝ်ႈ မူၼ်းတေႃႇ လိူၼ်သီႇမူၼ်း...

ၶၢဝ်းတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 4 လိူၼ်ၼႆႉ RCSS လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်းသႅၼ်ၵေႃႉ

ၶၢဝ်းၵၢပ်ႈၵႃလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၽႄႈလၢမ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်းသႅၼ်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢေႊပရိူဝ်ႊ ထိုင် ၵျူႊလၢႆႊ  ၼႂ်း 4 လိူၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဢမေႊရိၵႃႊႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပဵၼ်လူၼ်ႉႁူင်းယႃ

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဢမေႊရိၵႃႊတိူဝ်းႁၢႆႉႁႅင်း ၵူၼ်းပဵၼ်လူၼ်ႉႁူင်းယႃ၊ မေႃယႃလႅပ်ႈတေလႆႈ သူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းလူႉတၢႆတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း-ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်း 27/07/2020 ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊၼႆႉ တိူဝ်းႁၢႆႉႁႅင်းမႃး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈလီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမုလ်းၶွင် ၸၼ်ႉၸွမ် ၵျွၼ်ႊ ႁွပ်ႊၵိၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

Latest news

- Advertisement -spot_img