Saturday, July 20, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဢမေႊရိၵႃႊႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပဵၼ်လူၼ်ႉႁူင်းယႃ

Must read

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဢမေႊရိၵႃႊတိူဝ်းႁၢႆႉႁႅင်း ၵူၼ်းပဵၼ်လူၼ်ႉႁူင်းယႃ၊ မေႃယႃလႅပ်ႈတေလႆႈ သူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းလူႉတၢႆတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

Photo:by thairath.co.th ၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ်လႄႈ ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းႁူင်းယႃ တီႈၸႄႈမိူင်းထဵၵ်ႊသတ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်း 27/07/2020 ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊၼႆႉ တိူဝ်းႁၢႆႉႁႅင်းမႃး၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈလီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမုလ်းၶွင် ၸၼ်ႉၸွမ် ၵျွၼ်ႊ ႁွပ်ႊၵိၼ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 1,000 ၵေႃႉ ထပ်းၵၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ 4 ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းၼမ်ၶွင်ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉမီး 146,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ မီးၵူၼ်းပဵၼ်ဝႆႉ 4.2 လၢၼ်ႉၵေႃႉလႄႈယူတ်းယႃ ႁၢႆယဝ်ႉ 1.29 လၢၼ်ႉၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းႁၢႆးငၢၼ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်းလႄႈဝၼ်းသဝ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ (24-25/07/2020) ၸႄႈမိူင်းၶႄႊလိၾေႃႊၼီႊယိူဝ်ႊ၊ ၵျေႃႊၵျေႊ၊ ဢူဝ်ႊရေႊၵွၼ်ႊ လႄႈ ႁႃႊဝၢႆႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၶႄႊလိၾေႃႊၼီႊယိူဝ်ႊၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ 159 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်လႄႈၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႊရိၵႃႊ (CDC) လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ- ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 15/08/2020 တၢင်းၼႃႈၼႆႉ သၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၸၢင်ႈမီးထိုင် 175,000 ၵေႃႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းႁူင်းယႃလၢႆလၢႆလင် တီႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊၼႆႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ်တဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။ ႁူင်းယႃလၢႆလၢႆဝဵင်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမႅၵ်ႊသီႊၵူဝ်ႊ ၸႄႈမိူင်းထဵၵ်ႊသတ်ႊၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈထိုင်တီႈလႆႈ သူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းၶဝ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းလူႉတၢႆတီႈႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းတၢင်းမေႃယႃ တီႈႁူင်းယႃဢမ်ႇပဵင်းပေႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

Photo:by thairath.co.th ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ၵုမ်းၵမ်လႄႈ ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် တီႈၸႄႈမိူင်းထဵၵ်ႊသတ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ

ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (28/07/2020) တေႃႇထိုင် 16:30 မူင်း၊ တူဝ်ႈလူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ 16,682,846 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 5,749,345 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 656,853 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉ 10,253,211 ၵေႃႉ။

မိူင်း 5 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ 1.မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ။ 2.မိူင်းပရႃႊၸီႊ။ 3.မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ။ 4.မိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊ။ 5.ဢပ်ႊၾရိၵႃႊတႂ်ႈ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇသမ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မီး 350 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ တူဝ်ဝႆႉ 52 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 6 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉ 292 ၵေႃႉ- ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 10 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉသေ လႆႈဢၼုၺၢတ်ႈလူင်းႁူင်းယႃ မူတ်းယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ thairath.co.th

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း