Thursday, May 30, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 52 တူၼ်

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 52 တူၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ / ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းသဵၼ်ဝီ

ဝၼ်းတီႈ 13/9/2021 သင်ၶၸဝ်ႈ111 တူၼ်  ၵပ်ႉပီႇယ 4 ၵေႃႉ  တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ထူပ်းၵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း   52 တူၼ်   ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းပရႁိတ သႅၼ်ဝီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းသင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 50 ပၢႆ၊ ၵပ်ႉပီႇယ တႄႉ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ်။ တၢင်ႇတီႈၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးလႄႈ ၸင်ႇႁႂ်ႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄးလႄႈတၵ်ႉၵႃႇၵပ်ႉပီႇယ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ၸဝ်ႈသြႃႇ ၼင်ႈၵျွင်းသမ်ႉ ပဵၼ်သြႃႇ တႆႈတဵၼ်း တႆႈဢၢင်း၊ တၵ်ႉၵႃႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ မႃးလူႇမႃးဝႆႈ မႃးၸူးတႆႈတဵၼ်းယူႇတႃႇသေႇ။   ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇပေႃးႁိုင်  မီးတၵ်ႉၵႃႇ ဢမ်ႇယူႇလီ ပဵၼ်ၼၢဝ်သေလႄႈမႃးၸူးတႆႈတဵၼ်း ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းလႅပ်ႈ တေၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးတီႈၼၼ်ႈ ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ပရႁိတ သႅၼ် ဝီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉၼႆႉ မီးဝႆႉလူမ်းၼၢဝ်ဢိတ်းဢွတ်း ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13 ၼႆႉ တီႈဝတ်ႉမိူင်းလီၵေႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ 31 တူၼ် လႆႈၶဝ်ႈ Home Quarantine ၵၼ် ဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ 16 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 1 ၵေႃႉ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 320 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း