Saturday, June 15, 2024

ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလၢႆဝဵင်း ပႃးၵဵင်းတုင် ပိၵ်ႉတၢင်းၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

Must read

တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း – ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိၵ်ႉတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း။ 

Photo IPRD – ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉတၢင်း ႁႄႉရူတ်ႉၵႃး ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး

ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵဵင်းတုင် လၢႆၾၢႆႇ၊ တၢင်းၵႂႃႇၸူး တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ မိူင်းပဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိၵ်ႉတၢင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ၸိူင်ႉၼၼ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ တၢင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်း လူမ်းမႆႈ၊ ပူၵ်ႉပၢၵ်ႇ ပူၵ်ႉၶူႈၼင်ၵၼ်သေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းဢွၵ်ႇယေး၊ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈ တူမ်းသူပ်းတူမ်းပၢၵ်ႇမႂ် ငိုၼ်း၊ ပၼ်တၢမ်ႇ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးသဝ်ၵႅဝ်ႈ ၼေႃႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈဝႃႈ – ယွၼ်ႉတီႈမိူင်းယၢင်း ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉမႃးသေ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ် မိူင်းၶၢၵ်ႇ – မိူင်းယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်း ၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼမ် ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်/ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁွတ်ႈမႃးမိူင်းယၢင်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶၢၵ်ႇ – မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းလႃး – မိူင်းယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵဵင်းတုင် – မိူင်းၶၢၵ်ႇ – မိူင်းယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉမူတ်း ယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ႁေႃၵႃးထုင်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to IPRD :ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လုမ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉဢွၼ်ႇရူတ်ႉလူင် ၵူတ်ႇထတ်းလူမ်းမႆႈပၼ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၼၢင်းၶမ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈဝႃႈ – တလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈႁတ်းၵႂႃႇၵၢတ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်သေၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးဢွၵ်ႇႁိူၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၼႆ ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း 5 ႁဵင်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႅပ်ႈဝႆႉၼၵ်းမႃးလိူဝ်ႇၵဝ်ႇ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶွမ်ႊမတီႊၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတႅၵ်ႈလူမ်းမႆႈ တွင်ႈထၢမ် လွင်ႈပိုၼ်းတူဝ် လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး တေၵႂႃႇတီႈလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ်လႄႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “တင်ႈတႄႇ ထူပ်း ႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈမိူင်းယၢင်းၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈလႄႈ  ၵူၼ်းၼႂ်း မိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇ ဝႆႉမဝ်မင်ၵၼ်ၵမ်ႉၼိုင်ႈ။ တီႈၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇမၢၵ်ႇယၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ၊ တႅၵ်ႈ လူမ်းမႆႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထၢမ်ပိုၼ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး တေၵႂႃႇတီႈလႂ် တေၵႂႃႇလိုဝ်ႈတီႈလႂ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ သဵၼ်ႈ တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း – မိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းပဵင်း – မိူင်းသၢတ်ႇလႄႈ မိူင်းတူၼ် – မိူင်း သၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶွမ်ႊမတီႊၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၼႆႉမႃး တီႈမိူင်းသၢတ်ႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၸဵမ်တၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်း တၢင်းသၢမ်တီႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵၼ် ၺႃးတၢမ်ႇသိုဝ်ႉၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇ Mask  တီႈဢေႇသုတ်း10 ဢၼ်ဢေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၶႅမ်ႉတႄႉၶႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တေဝႆႉမဝ်မင်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း မိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 6 ၵေႃႉ၊ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး 1 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃၵၢတ်ႇလေႃႉ (ႁူင်းယႃသိုၵ်းမၢၼ်ႈ) ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇမႃး 2 ၵေႃႉ၊ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်ႉဝႆႉ ၸဵမ်လႂ် 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉတေႉယႃၶႅၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 1,518 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ 1,122 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 388 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း