Saturday, June 15, 2024

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁႃသဵင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

Must read

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် (60) ဝၼ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႄႇလူင်းႁႃသဵင်လႆႈယဝ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇ TNP တဢၢင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁႃသဵင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ႁၢင်ႈပၢႆႉပႃႇတီႇတဢၢင်း

ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း TNP ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈၶဵင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်၊ လၢင်းၶိူဝ်း တင်းမူတ်း 4 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် 3 တီႈၼင်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 1 ၵေႃႉ၊ ၸႄႈမိူင်း 2 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပႃး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် – လၢင်းၶိူဝ်း ထႅင်ႈ 1 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် မီး 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၢႆးၼုမ်းႁၢၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ဢမ်ႇၼၼ် ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ TNP ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ လႅမ်၊ လၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – တႃႇတေလူင်းႁႃသဵင် သူၼ်းတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၶွၼ်ႈတုမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ တႃႇတေၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း လူင်းႁိူၼ်း ႁဵတ်းၼႆၵူႈႁိူၼ်းၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸီႉသင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် လိူဝ် 50 ၵေႃႉ ၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းလူင်းႁႃသဵင် သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဝႄႈပႃးလွင်ႈၼႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ၵေႃႈ ပေႃးတေလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်၊ တႃႇၶဝ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

ႁဝ်းၶႃႈ တေႁုပ်ႈသေၵႂႃႇၵူၺ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်းထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၸွမ်းၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁဵတ်းၼႆၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈတေ ဢွင်ႇပေႉ ဢမ်ႇပေႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်ႁႅင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင် ၸႂ် ပၼ်ႁဝ်း ၵူၺ်းၶႃႈ” – မၢႆးၼုမ်းႁၢၼ်း သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း TNP ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2010 သေ ၶဝ်ႈၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမႃး။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပဵၼ် မၢႆးဢၢႆႈမူင်ႉ ၵေႃႉယၢမ်ႈပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ PSLF/PSLA ဢၼ်လႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပီ 2005 ။ ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး။ ငဝ်ႈလုမ်း ပႃႇတီႇ TNP ပၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ (ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႆႉ) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸၢဝ်းပလွင်ႈ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ 28 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 3 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 8 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း 17 တီႈၼင်ႈ။ ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈတင်းမူတ်း 12 တီႈၼင်ႈ၊ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈသၢႆမၢႆ ပႃႇတီႇဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ယူႇတီႈမၢႆ 5 ။ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇ တဢၢင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈၶႅင်ႈ 36 တီႈၼင်ႈ၊ ၼႂ်း 10 ၸႄႈဝဵင်း။ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉ ၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ် ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း