Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တႄႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇၵိၼ်

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း 2,340 ပၢႆ လူႉတၢႆ 40 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner – ႁူင်းၵၵ်းတူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင်

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မႃး 2,342 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 43 ၵေႃႉ ယႃၶႅၼ်း 1,555 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉ ယူတ်းယႃ 744 ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယေးၵၼ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ၸမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ မီးၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵိၼ်သမ်ႉ ၵိၼ်ၵူႈ ဝၼ်း။ ငိုၼ်းၶဝ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီး။ လွင်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၵႂႃႇၸၢႆႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းသႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။ လႆႈၵဵပ်းၵိၼ်ၽၵ်းၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ သမ်ႉၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 87 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 2 တိတ်းၸပ်း 98 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 3 တိတ်းၸပ်း 96 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 4 တိတ်းၸပ်း 72 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 5 တိတ်းၸပ်း 78 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 6 တိတ်းၸပ်း 64 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 7 တိတ်းၸပ်း 57 ၵေႃႉလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 8 တိတ်းၸပ်း 81 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်း ၽႄႈလၢမ်းၵၼ်ၼမ်သေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၸၼ်ႉ ၵၵ်းတူဝ်ၵၼ် Stay at home ဝႆႉဝဵင်းၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးတႄႉ မီးၵမ်ႈဢေႇ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၵေႃႈမီးယူႇ ၵမ်ႈ ၽွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း