Thursday, May 30, 2024

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မွၵ်ႈ 80

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 79 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။

တာလေမြို့ ဟစ်တိုင်/ ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ   ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  တီႈတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆႉ တေ ႁွင်ႉၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ် ဝႆႉ တီႈႁွင်ႈယႃ (ဆေးခန်း)၊ ပေႃးဝႃႈ   မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵၵ်းတူဝ်   ႁၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။    ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယေးတႄႉ မီးၵမ်ႈဢေႇၵူၺ်း။ လွင်ႈႁၢမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ/ ဢိူင်ႇၽႂ်မၼ်း ၶပ်ႉၶိုင်ၸတ်း ၵၢၼ် ၵုမ်းထိင်းၵၼ် ၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ် ဢမ်ႇယုမ်ႇတူဝ် ၶႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတၢင်း ပဵၼ်ၸိုင် ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇ ထတ်းပၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း 250 ဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1 မိုၼ်ႇပျႃး။

   လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တၢင်းမိူင်းၽူင်းၼႆႉ သင်ႁွင်ႉမႃးၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႆႈသဵင်ႈ 400 ဝၢတ်ႇၵွၼ်ႇ” –  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  တီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ။ ဢမ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵၵ်းတူဝ်ၵၼ်ဝႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း  ၸမ်သွင်လိူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်း တႃႈလိူဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၶႃႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၵိၼ် ၵူၼ်းၶၢႆၶွင် ဢၼ်သႂ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၶၢႆ/ သေးတေႇၵၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်း မႃးၶၢႆ သေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းသိုဝ်ႉၵၼ်ၶႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းၵိၼ်ၽၵ်းၼႂ်းသူၼ် ၶႆႇပဵတ်ႉ ၶႆႇၵႆႇ ၽႂ်မၼ်း ၸိူင်ၼၼ်ၵူၺ်း။ မၢင်ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉသေ ၵႃႈလႆႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၵေႃႈမီးယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 5 ဢိူင်ႇ။ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသမ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 2,558 ၵေႃႉ 2,270 ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း