Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 လိူၼ်လဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2,400 ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း   2,490 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 လိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်းႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ မိူင်းငေႃႉ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း ႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/9/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ၵၢင်ဝႃႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိရိယ ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်းႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၽွင်းဢဝ်တူဝ်...

သင်ၶၸဝ် မဵတ်ႉတႃႇတၵ်ႉၵႃႇ ႁၢမ်ႈၵႂႃႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၸူးၶူးဝႃးၸဝ်ႈ

ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႈဢၼ်ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ တိုဝ်းၵမ်သိၼ်ထမ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၸိူဝ်းလုမ်းလႃးၸဝ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၶဝ်ႈၸမ် ၊ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈၸပ်း ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးၼပ်ႉတႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 ၼႆႉ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ လႆႈပိၵ်ႉႁၢမ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ်ႈၸမ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈ မိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ လူႉတၢႆ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ။ ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 80 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉတႃႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ထဝ်ႈၸၢႆးၽူႈမီးၾၢင်ႁၢင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈမိူင်းပၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်

ထဝ်ႈၸၢႆး    ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းပၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမႆႈၸႂ်ၵူဝ်မၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၊ ၵူဝ်ၵႂႃႇတိတ်းၸပ်းၸူးတၢင်ႇၵေႃႉသေ ၸွမ်းႁႃတူဝ်မၼ်းၸၢႆးယူႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ထဝ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၵႂႃႇတီႈႁွင်ႈယႃ/ ဆေးခန်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ မေႃယႃၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇလႆႈသႅဝ်ဢၢႆ ၊ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ မေႃယႃႁႂ်ႈမၼ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းယႃလူင်။ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁူင်းယႃသေ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 2 ၶူပ်ႇတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵဵင်းတုင်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ဢႃယုလဵၵ်ႉသုတ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ  ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ဢၼ်လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021   တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မတ်း ဢိူင်ႇပၢင်မတ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။ ။ ၵူၼ်း  ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾၢႆႇယူႇလီဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႃႈ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထိုင်ႁိူၼ်းယေး

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်း  ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼမ်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေလူင်း ၵူတ်ႇ ထတ်းတၢင်းပဵၼ်ပၼ် ထိုင်ႁိူၼ်း ထိုင်ယေး  ။  ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယူႇႁိူၼ်း  Stay At Home   ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ယင်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တီႈၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ၵုမ်းၵမ်လႆႈတၢင်းပဵၼ် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ ပွၵ်ႉၼိုင်ႈလႄႈပွၵ်ႉၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်း  ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်း ၸႂ်ႁႅင်း

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း တုမ်ႉ ယွၼ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်ႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 73 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် 100 ပၢႆ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆၼၼ်ႉ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-23/8/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်း RCSS တင်း SSPP သေမႃး...

ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 50 ပၢႆ

 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 50 ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇ တီႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း  မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်...

လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ် ၵဵင်းတုင် တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 7 ၵေႃႉ

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး120 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ် 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,000 ပၢႆ လူႉတၢႆ 50 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်းသီႇႁႃႈ သိပ်း တုမ်ႉယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸဵမ်ႁဵင် လူႉတၢႆ...

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် ၶိုင်ႈ႞ပဵၼ်ၵူၼ်းသၢင်ႈၾၢႆ တၢတ်ႇမွၵ်ႇ

  ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်း ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 80 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူႈဝၼ်းဝႃႈၼႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img