Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

တီႈၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ၵုမ်းၵမ်လႆႈတၢင်းပဵၼ် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ ပွၵ်ႉၼိုင်ႈလႄႈပွၵ်ႉၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner – ႁူင်းၵၵ်းတူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်း  ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တေတႄႇ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021 ၵႂႃႇ တေတမ်းပိူင်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး တေလႆႈၶႅၼ်ႈဝၼ်းၵၼ်သေဢွၵ်ႇ။  ပေႃးပဵၼ်ပွၵ်ႉ 1 တင်း ပွၵ်ႉ 3 တေလႆႈဢွၵ်ႇဝၼ်းၵိၵ်ႈ၊ ပေႃးပဵၼ်ပွၵ်ႉ 2 ပွၵ်ႉ 4 တင်း ပွၵ်ႉ 5 သမ်ႉ တေလႆႈဢွၵ်ႇဝၼ်းၵူႈ တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ၸိူင်ႉၼႆသေဢွၵ်ႇၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼိုင်ႈႁိူၼ်း ဢွၵ်ႇလႆႈၼိုင်ႈၵေႃႉ တႃႇသိုဝ်ႉၸၢႆႇၽၵ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ  ။

“တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 30/8/2021 မီးပဵၼ် 95 ၵေႃႉ ၵမ်းလဵဝ်။ တၢႆၵေႃႈ မီးၵူႈဝၼ်း 2-3 ၵေႃႉ။ သင် ပဵၼ်လႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇယိူၼ်ႉၵၼ်ၽွင်ႈ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈ လူတ်းလူင်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇယိူၼ်ႉလႆႈသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵေႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ႁူႉတေ ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၵူၺ်း”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ။

Photo Credit to Owner -ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်ၸႅၵ်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် မီးၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈမႃးဢဝ်

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉသေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၵၵ်းတူဝ် stay at home ၵၼ်မႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်သမ်ႉ တိုၵ်ႉပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 1,629 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃ 896 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 25 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 708 ၵေႃႉ သိုဝ်ႉ ၶၢဝ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း