Saturday, June 22, 2024

လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ် ၵဵင်းတုင် တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 7 ၵေႃႉ

Must read

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး120 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ် 7 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo KT Youth- ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈလႄႈၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယဵၼ်ငဝ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 123 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးသင်ၶၸဝ်ႈ 25 တူၼ်လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ် 7 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႆးၼိူဝ် ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တီႈၵဵင်း တုင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး မီး 123 ၵေႃႉၶႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ  7 ၵေႃႉ။ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈတိတ်းၸပ်းမႃး ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ၼၼ်ႉ။ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ဝႆႉသတိ တႃႇသေႇၶႃႈဢေႃႈ  မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ သႂ်ႇၶူဝ်း PPE ၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇ ။ ၼႆႉၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉတိတ်းၸပ်းယူႇၶႃႈၼႆႉၼႃ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ပႃး သင်ၶၸဝ်ႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်  25 တူၼ် ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈၸပ်းမႃးတီႈလႂ်ပႆႇႁူႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းငိူၼ်ႈငဝ်ႈမၼ်းယူႇ ၽူႈတူင်ႉ ၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ မၢင်ဝတ်ႉ/ မၢင်ၵျွင်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်း ၵိၼ်ယူႇ ၊ ယွၼ်ႉမႆႈၸႂ်လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉသွမ်းသၢၼ် တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ  ။  

“မၢင်ဝတ်ႉၼႆႉ သတ်ႉထႃးဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉ လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယူႇ။  ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉၾိင်ႈထုင်းလႄႈ  ၼႆသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈၵၼ် ။ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝတ်ႉ ဢမ်ႇႁၢမ်ႈၵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ  ပၢႆးယူႇလီသင်ၶၸဝ်ႈတႄႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇဝႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ  ။ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းပေႃးတၢၼ်ႇၼႆႉ   ပေႃးၶႆႈလူႇတၢၼ်း ၼႆၵေႃႈ ၵႂႃႇဝၢင်းဝႆႉပၼ် တီႈၽၵ်းတူဝတ်ႉၵေႃႈလႆႈၵုသူဝ်ႇမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ယင်းတေလႆႈၵုသူဝ်ႇၼမ်လိူဝ် ဢၼ်ဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵႂႃႇပွႆႇပၼ်သင်ၶၸဝ်ႈတိတ်းၸပ်းၼၼ်ႉလူးၵွၼ်ႇဢေႃႈ။   ” –  ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄ တၢင်းႁၼ်ထိုင်မၼ်း ၼင်ႇၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 1,080 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 15 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 539 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 526 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉၵႂႃႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅ င်းၶႅၼ်းတေပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း။ တေပဵၼ်သၢႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ။ ၵူၼ်းယူႇၸမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းပဵၼ်  မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ။  ၵွပ်ႈဝႃႈ တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၸိူဝ်းယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း